Avondmaalsformulier 2

Hieronder een versie van het Avondmaalsformulier die probeert om de klassieke elementen van nodiging en afhouding in de taal van vandaag te verwoorden.

Vandaag staat in ons midden het Avondmaal aangericht, als teken en zegel van het nieuwe verbond. We lezen het oudste bericht daarover, wat Paulus schreef in zijn brief aan de Korintiërs.


1 Korintiërs 11
Avondmaalsviering

1 Korintiërs 11

Want wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd nam hij een brood, 24 sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: ‘Dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.’ 25 Zo nam hij na de maaltijd ook de beker, en hij zei: ‘Deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om mij te gedenken.’ 26 Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat hij komt.

Daarom nodig ik u uit om straks naar voren te komen, aan deze tafel te zitten en het brood en de wijn te gebruiken. En als u dat doet, dan is dat om hem te gedenken. Als je het brood eet en de wijn drinkt, dan verkondig je de kruisdood van Jezus – totdat hij komt.

Ik zeg erbij: als je dat doet, dan zet je echt een stap van geloof, daarom verbinden we het met belijdenis doen. Jezus Christus nodigt u uit: kom tot mij. “Neem het, dit is mijn lichaam en mijn bloed”.

Is het dan echt het lichaam van Christus dat je eet en zijn bloed dat je drinkt? Ja, dat is het echt. Niet dat het een ander soort brood geworden is of zo, maar de heilige Geest geeft je hier werkelijk deel aan Christus’ lichaam en bloed.

Dat betekent wel: als je niet gelooft wat God belooft, namelijk de vergeving van al je zonden door het bloed, dan moet je straks niet komen.

En als je denkt: ik ga gewoon door met zondigen, er is toch geen mens die het merkt – dan moet je niet komen.

En als je denkt dat je dat offer niet eens nodig hebt, dan is hier niks voor je te vinden, want aan deze tafel is het offer van Christus.

Let op: ik zeg niet dat je eerst alles netjes moet hebben voordat je aan het Avondmaal mag komen. Nee, het Avondmaal is juist dat Jezus eet met tollenaars en zondaars. Het is dat hij wilde sterven voor een nieuw verbond, met regels die niet in steen gegrift zijn maar die de Geest in je wil schrijven. Weet je, de heilige Geest woont in Jezus, het Hoofd, en ook in ons, zijn ledematen. Dus de heilige Geest is onze verbinding. Hij laat je delen in de rijkdom van Christus. Je mag een kind van God zijn – net als Jezus het is. Je mag beeld van God zijn – net als Jezus het beeld is van God, de onzichtbare. En je mag eeuwig leven – net als hij nu al doet.

De heilige Geest verbindt ons ook met elkaar. Kijk maar eens om je heen. Ja, die hoort er ook bij; Avondmaal vieren doe je niet in je eentje. Want, zoals Paulus zegt: het is maar één brood. Dus met hoeveel mensen we ook zijn, en hoe verschillend we ook zijn: er is maar één lichaam. Want samen delen we het brood.

En tenslotte: samen zijn we ook op weg. Want we zijn er nog niet. Aan het avondmaal verlang je ook naar later, als Jezus terugkomt. Dan zal er één tafel zijn voor het hele koninkrijk van God. En dat avondmaal, dat heet het Bruiloftsmaal. Dan is het feest, dan worden je tranen afgeveegd en ze komen nooit meer terug.

Zullen we daar om bidden?

2 thoughts on “Avondmaalsformulier

  1. Alain Verheij mrt 5,2012 10:09

    Beste Willem,
    gisteren (voor het eerst) in een dienst dit formulier gehoord. Daarover een vraagje. Zou het niet sympathieker zijn, om de 3 waarschuwingen (“dan moet je niet komen”) naar het positieve om te buigen? Dan communiceer je hetzelfde, maar met de nadruk op uitnodiging ipv afschrikking. Hartelijke groet,
    Alain

  2. Willem Smouter mrt 5,2012 17:30

    @Alain: dat zou kunnen, maar de charme van dit formulier is de onomwonden duidelijkheid. Bovendien heb ik geprobeerd, aan te sluiten bij de traditie die nodiging en terugwijzing omvat, in het kader van de genade.

Comments are closed.