Brochure conflicten in de kerk

evangelische-alliantie.jpgvan onze redactie kerk LEUSDEN – Heilige conflicten in de kerk bestaan niet. Er is maar één heilig conflict, en dat is dat tussen God en de duivel. ,,Zodra jij als mens denkt dat jouw persoonlijke conflict daarmee samenhangt, gaat het verkeerd.” Dat zegt de Nederlands-gereformeerde predikant Willem Smouter. ,,Conflicten die wij als mensen hebben zijn nooit heilige conflicten. Wij mogen die niet plaatsen in de grote strijd die gaande is.”

Smouter sprak gisteren in Leusden op een minisymposium over conflicten in de gemeente, dat was georganiseerd door de Evangelische Alliantie, een koepel van christelijke organisaties en kerken, ter gelegenheid van het afscheid van gemeenteopbouwwerker Gerard van der Schee. Hij verlaat – overigens zonder een conflict, zo verzekerde hij – de Evangelische Alliantie, om voorganger te worden van de evangelische Parousia Gemeente in Almere.

Tijdens zijn periode in dienst van de Evangelische Alliantie vernam Van der Schee regelmatig dat er conflicten waren bij gemeenten en christelijke organisaties. Maar nooit hoorde hij een preek over het omgaan met conflicten en ruzies, bekende hij gisteren bij zijn afscheid.

Daarom nam hij twee jaar geleden het initiatief tot een destijds drukbezocht symposium over dit onderwerp. Gisteren werd, als vervolg hierop, een brochure gepresenteerd waarin Van der Schee samen met conflictbemiddelaar Eddy de Pender praktische handreikingen geeft voor het omgaan met conflicten in de kerk.

Onder anderen Smouter, predikant in Apeldoorn, was uitgenodigd daarover te spreken. De eerste handreiking in de brochure, dat conflicten een fact of life zijn – oftewel: bij het leven horen – vond hij op het eerste gezegd klinken als een open deur. Toch vond hij het goed dat de brochure erop wijst dat conflicten in de kerk vaak dieper gaan dan die in – bijvoorbeeld – het bedrijfsleven. Bovendien geven veel christenen volgens Smouter liever niet toe dat in hun kerk ruzie wordt gemaakt.

Spuugzat
Hij hoorde eens het verhaal van een man die jarenlang in het bedrijfsleven had gewerkt. ,,Hij was alle gekonkel, politieke spelletjes en mensen die alleen voor hun eigen ego gingen, spuugzat. ‘Daarom ga ik nu werken voor een christelijke organisatie’, zei hij.”

Aan het spontane gelach gisteren in Leusden – er waren vooral vertegenwoordigers van christelijke organisaties aanwezig op het afscheidssymposium – was wel te horen dat deze man waarschijnlijk van een koude kermis thuis kwam. ,,Het is inderdaad realiteit dat het er onder christenen weinig anders aan toegaat dan in de wereld.”

Toch zit er in de verklaring hiervan wel een verschil tussen de benadering van evangelischen en van gereformeerden, benadrukte Smouter. ,,In evangelische kringen leeft toch de gedachte dat, als je écht bekeerd bent, je perfecte liefde en volmaaktheid kunt bereiken. En tja, dan verwacht je conflicten inderdaad niet. Dit terwijl gereformeerden – die van oudsher geloven dat ze geneigd zijn tot alle kwaad – meer zijn doortrokken met de gedachte dat we toch altijd zondaars zullen blijven.”

Rottigheid
Hoewel dit laatste volgens Smouter kan doorslaan in een houding van ,,hou maar op, het wordt toch nooit wat”, voelt hij zich toch meer thuis bij de gereformeerde denkwijze. ,,Zeker tijdens conflicten moet je altijd stil blijven staan bij je eigen zondige natuur. Dat is nou net de rottigheid.”

Hij haalde een anekdote aan om dit te illustreren. ,,Iemand die een conflict had met professor Ouweneel, zei eens tegen hem: ‘Ik ben overtuigd van je goede bedoelingen…’. Waarop Ouweneel antwoordde: ‘Dan weet je meer dan ik’.”
Bron: Nederlands Dagblad