Een voor allen

Een voor allen
Vandaag is het zaterdag 1 april. We denken deze week na over de opwekking van Lazarus uit de dood en Willem Smouter vertelt vandaag uit Johannes 11,45-53 over de wonderlijke afloop van het verhaal: Lazarus is tot leven gewekt en Jezus moet sterven. Het kan gebeuren in je leven dat je iets vreselijks meemaakt waar ...

Wonderlijk geloof

Wonderlijk geloof
40 dagen hier en nu · Wonderlijk geloof Vandaag is het dinsdag 14 maart. We denken deze week na over bijzondere ontmoetingen met Jezus. Vandaag vertelt Willem Smouter vanuit Johannes 4:43-54 over een genezing op afstand. Jezus heeft een poos in Jeruzalem gewerkt en nu is Hij terug in Galilea, in Kana, waar Hij eerder ...

Aankondiging van het lijden

Aankondiging van het lijden
Bij de Europese kampioenschappen van 2021 waren de straten bij mij in de wijk helemaal oranje gemaakt. Ik herinner me dat ik vlak na die smadelijke nederlaag tegen Tsjechië in de achtste finale door de wijk liep. Alles zag er op straat nog steeds feestelijk uit. Er stonden tentjes met bier en worst, maar er ...

Verdrinken in de Jordaan

Verdrinken in de Jordaan
40 dagen hier en nu · Verdrinken in de Jordaan Vandaag is het donderdag 23 februari. We denken deze week, vlak na Aswoensdag, na over: veranderen. Vandaag leest Willem Smouter uit Marcus 1 hoe de grote verandering begint die Jezus brengt. Er staan veel wonderen in de Bijbel. Maar een van de grootste wonderen vind ...

Gedrag weerspiegelt geloof

Gedrag weerspiegelt geloof
Overweging bij Jakobus 1: 19-27 Ik stond voor een stoplicht in Rijswijk en er was geen mens in de buurt. Ik had een beetje haast en ik zat ergens anders aan te denken (en nog meer smoezen) en ik reed zo door rood. Op datzelfde moment hoorde ik een sirene want er bleek werkelijk vlak ...

Zeven werken van barmhartigheid

Zeven werken van barmhartigheid
Kort na het jaar 1500 gaf het Heilige Geest Gasthuis in Alkmaar opdracht om de zeven werken van barmhartigheid te schilderen. Dat was niet alleen voor het mooi, maar ook omdat het hard nodig is om ons eraan te herinneren dat we voor elkaar verantwoordelijkheid dragen. Voor de armen, de zieken en voor wie verdwaald ...

Hoe weet ik of dit van God is?

Hoe weet ik of dit van God is?
Over Gods leiding in je leven – verschenen in GroeiMagazine van juni 2019 Lees dit artikel in IBB GroeiMagazine (pdf) “Ik ben de goede herder” zegt Jezus, en de schapen kennen zijn stem. Hij roept ze bij name want Hij kent ze allemaal. En de schapen volgen Hem omdat ze zijn stem kennen maar de ...

De liefde zal nooit vergaan

De liefde zal nooit vergaan
Schriftlezing: 1 Korintiërs 13 De liefde zal nooit vergaan. Als we vandaag herdenken wie er overleden zijn in het afgelopen jaar, dan wil ik dit woord, dit hoofdstuk graag centraal stellen. De liefde zal nooit vergaan. Ik weet wel dat dit hoofdstuk vaker gelezen wordt bij een bruiloft en daar past het uiteraard heel goed. ...

Gedenken en doorgeven — Psalm 78

Gedenken en doorgeven  —  Psalm 78
meditatie EO Groot Nieuws van Willem Smouter Het is vandaag de laatste zondag van het kerkelijk jaar. In steeds meer kerken is dat het moment om terug te kijken, om de mensen te herdenken die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn. Gedenken is iets heel moois. Dat je de ruimte neemt om iemand die ...

Mensen van de weg

Mensen van de weg
OnderWeg wordt de titel van het blad Opbouw na het samengaan per 1 januari met De Reformatie. Dat is een mooie notie want christen zijn is onderweg zijn naar het koninkrijk van God en over die weg denken we na aan de hand van Handelingen 18: 23-28. Als je deze studie samen bespreekt (zo is ...