Catechese over de tabernakel

Catechese over de tabernakel
In samenhang met de serie over de tabernakel bieden we hierbij ook aanvullend materiaal: foto’s van het model dat we in de kerk hebben staan en een catechese-serie in zeven delen die de hoofdonderwerpen van de tabernakel bevat: Toegang: de voorhof Vergeving: brandofferaltaar Nieuwe start: wasvat Contact: tafel voor toonbroden Uitstraling: de kandelaar Gebed: reukoffer ...

Profielschets van het Koninkrijk

Profielschets van het Koninkrijk
In 1992 publiceerde ik bij Buijten & Schipperheijn een boekje (ISBN 90-6064-784-X) met overwegingen over de acht zaligsprekingen. Het is uitverkocht en nu online beschikbaar. Het begin van Jezus’ onderwijs op aarde is door Mattheüs weergegeven in de Bergrede, te vinden in Mattheüs 5-7. Het is die indringende rede, die de eeuwen door velen geïnspireerd ...

Gods leiding in je leven

Gods leiding in je leven
Hoe leer je Gods wegen kennen? Het belangrijkste antwoord is natuurlijk: je moet je Bijbel leren kennen. God spreekt tot ons in zijn woord en daarmee geeft Hij leiding. Zijn wegen leren kennen, dat is nog wel iets meer dan dat je bij allerlei onderwerpen de juiste tekst weet te vinden. Het is dat je ...

Gelijk ook wij vergeven

Gelijk ook wij vergeven
In het volmaakte gebed leerde Jezus ons, te bidden: “Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren”. Uit dat gebed blijkt, dat Gods vergeving aan ons en onze vergeving aan elkaar iets met elkaar te maken hebben. Hoe ze met elkaar te maken hebben, dat is nog een ander verhaal. Maar ze hebben ...

Drie maal “Job”

Job heeft er weer drie vrienden bij. Eind vorig jaar verschenen er drie boekjes over het intrigerende bijbelboek Job. Intrigerend, omdat het over de moeilijke vraag van het lijden gaat, maar dan niet als een tractaat maar als een verhaal over een mens van vlees en bloed. En ook met vrienden van vlees en bloed, ...

De wapenrusting Gods

De wapenrusting Gods
Vanaf februari 1995 hield ik een serie preken over Efeze 6: 10-20, over de wapenrustig Gods. De echte ontdekking voor mij is geweest, dat het in dit gedeelte niet gaat over “de geestelijke wapenrusting” maar over de wapenen van God. Daarmee werd het helemaal gehaald uit de sfeer van hoe ik, geestelijk gezien, mezelf bewapen ...

Israel en de profetie

Israel en de profetie
Wie zou in deze tijden niet een bijzondere interesse hebben voor de dingen, die zich in het Midden Oosten afspelen? Een christen zal zich telkens afvragen, hoe hij ook in dit opzicht de krant naast de Bijbel kan lezen. Dat leidt onder meer tot de vraag, in hoeverre daar de profetieën uit het Oude Testament ...