Richtlijnen voor gebed om genezing

Richtlijnen voor gebed om genezing
Genezing op gebed trekt veel aandacht. In vrijwel elke gemeente zijn er wel mensen ‘naar Jan Zijlstra geweest’. Hij is de voorganger van de gemeente ‘De Levensstroom‘ in Leiderdorp en ook daarbuiten houdt hij door het hele land bijeenkomsten. Maar dat is niet het hele plaatje: ook binnen de protestantse kerken is er meer aandacht ...

De vrouw in de kerk

De vrouw in de kerk
Het blad “Ellips”, tijdschrift van de Evangelische Hogeschool, dat vandaag verscheen was een themanummer over de plaats van vrouwen in de kerk. Onderstaande bijdrage van mij maakte daar deel van uit. De Nederlands Gereformeerde Kerken hebben decennia lang vergaderd over de vrouw in het ambt. Ooit spraken we erover op onze Landelijke Vergadering. De stand ...

Brochure conflicten in de kerk

Brochure conflicten in de kerk
van onze redactie kerk LEUSDEN – Heilige conflicten in de kerk bestaan niet. Er is maar één heilig conflict, en dat is dat tussen God en de duivel. ,,Zodra jij als mens denkt dat jouw persoonlijke conflict daarmee samenhangt, gaat het verkeerd.” Dat zegt de Nederlands-gereformeerde predikant Willem Smouter. ,,Conflicten die wij als mensen hebben ...

Catechese over de tabernakel

Catechese over de tabernakel
In samenhang met de serie over de tabernakel bieden we hierbij ook aanvullend materiaal: foto’s van het model dat we in de kerk hebben staan en een catechese-serie in zeven delen die de hoofdonderwerpen van de tabernakel bevat: Toegang: de voorhof Vergeving: brandofferaltaar Nieuwe start: wasvat Contact: tafel voor toonbroden Uitstraling: de kandelaar Gebed: reukoffer ...

Om de oude wereldzee

Om de oude wereldzee
Abraham Kuyper publiceerde precies 100 jaar geleden zijn 2-delig reisjournaal ‘Om de oude wereldzee‘, een verslag van zijn reis om de Middellandse zee, langs de historische en hedendaagse strijdtonelen en handelsroutes die daar gelegen zijn. In deel 1 van het boek bereist hij de route Odessa – Roemenië – Istanbul – Klein-Azië – Syrië – ...

Themanummer van Opbouw

Themanummer van Opbouw
25 mei verschijnt het themanummer over de Geest, naar aanleiding van het boek ‘Herstelwerk’, De Geest werkt van schepping tot voleinding, geschreven door de Nederlands Gereformeerde predikant ds. Willem Smouter. Met daarin o.a. : Meditatie door ds. Gerrit Zwarts. NGK predikanten reageren op onderdelen van het boek van ds. Smouter, gevolgd door een nabeschouwing van ...

Herstelwerk: De Bode – mei 2007

Recensie door Henk P. Medema Dit boek is een pareltje, vooral in de helderheid van de Bijbeluitleg die met name in hoofdstuk 1-7 en soms ook verderop het betoog kenmerkt. Smouters behandeling van de christologie en de pneumatologie (de leer van Christus en van de Geest) in de hoofdstukken 8 en volgende vereist aanmerkelijk meer ...

Herstelwerk: De Oogst – april 2007

De afgelopen jaren is binnen de Gereformeerde Gezindte een hernieuwde belangstelling ontstaan voor de Persoon, het werk en de gaven van de Heilige Geest. We kunnen hierbij denken aan het werk van de Stichting New Wine Nederland, waarvan een Nederlands Gereformeerde predikant voorzitter is, of aan de conferenties van de St. Opwekking en Soul Survivors, ...

Herstelwerk: Theologia Reformata – april 2007

Willem Smouter, Herstelwerk. De Geest werkt van schepping tot voleinding, Boekencentrum, Zoetermeer 2006, 152 p., € 12,90 (ISBN 90 239 2142 9). Dit boek is een interessante en originele bijdrage in de discussie over de betekenis van de charismata. De auteur werkt een heldere these consequent uit. Zijn stelling luidt: ‘Wat onze God bedoelde bij ...

Vrijgemaakte vreemdelingen

Vrijgemaakte vreemdelingen
Dit is geen echte recensie maar meer een aankondiging, want het betreft een boek waaraan ik zelf meegewerkt heb. De bundel is zojuist verschenen onder redactie van dr. Mees te Velde en dr. Hans Werkman en heeft als ondertitel: “Visies uit de vroege jaren van het gereformeerd-vrijgemaakte leven (1944-1960) op kerk, staat, maatschappij, cultuur, gezin”. ...