Dat koninkrijk van U

Dr. André Troost, predikant te Heusden maar vooral bekend als dichter van dagboeken en kerkliederen, schreef een boek over de vragen die hij gaandeweg gekregen heeft over het verhaal van Jezus Messias. Wat hem het zwaarste weegt is: hoe kan Jezus de Messias en de Zoon van God zijn als hij zich zó duidelijk vergiste ...

Herstelwerk verrichten

Een van de grootste ontdekkingen van mijn leven is dat Jezus als waarachtig mens – niet maar een verklede God – werd vervuld met de Heilige Geest. Bij zijn geboorte was Hij al zoon van God, maar pas toen de Geest als een duif op Hem neerdaalde, werd Hij de Christus, de Gezalfde. Vandaag verscheen ...

Je moet eigenwijs zijn

Deze week werd ik getroffen door het bericht over een meisje met de naam Veerle, die haar rug recht hield tegenover de druk die er van school op haar werd uitgeoefend. Deze christelijke leerlinge op het rooms-katholieke Jeroen Bosch College in Hertogenbosch liet weten niet mee te willen doen met een les ‘glaasje draaien’ en ...

Avondmaalsformulier

Avondmaalsformulier
Hieronder een versie van het Avondmaalsformulier die probeert om de klassieke elementen van nodiging en afhouding in de taal van vandaag te verwoorden. Vandaag staat in ons midden het Avondmaal aangericht, als teken en zegel van het nieuwe verbond. We lezen het oudste bericht daarover, wat Paulus schreef in zijn brief aan de Korintiërs.

Kerkdienst onder een tent

Het is nu een week geleden dat het kerkgebouw van Christ Mission Ashram werd afgebroken door bulldozers die ruimte moesten maken voor een nieuwe weg. Hier rechts ziet u dat gebouw zoals we het van de afgelopen jaren kennen, met een evangelist ervoor. Vandaag hebben we in de kerk voor deze mensen gebeden. Bij thuiskomst ...

Website in aanbouw

Dag bezoekers. Aan deze website wordt renovatie gepleegd. Hij kan er de ene dag heel anders uit zien dan de andere dag en hij is niet af. Maar tijdens de verbouwing gaat de verkoop door en dus vindt u hier toch regelmatig onderwerpen die met mijn werk te maken hebben. En je kunt altijd laten ...

Wat doet zo’n man eigenlijk?

Wat doet zo’n man eigenlijk?
Rapport over kerntaken van een predikant Dit artikel bespreekt een nota over “Profiel van de predikant” van de Nederlands Gereformeerde Kerken. Deze nota verscheen en verdween telkens op internet en daarom heb ik ‘m nu zelf in printversie beschikbaar gemaakt. Deze nota leent zich heel goed als aanzet voor een praktijkgesprek binnen de kerkenraad over ...

Leren van de martelaren

Leren van de martelaren
De wereld van de christelijke martelaren in de vroege kerk staat ver van ons af. Dr. Henk Bakker schreef er een stevige studie over met de bedoeling om er toch voor onze tijd iets van te leren. “Radicaal christendom in de tweede eeuw en nu” is dan ook de ondertitel van zijn boek. Als u ...

Lucht en leegte

Lucht en leegte
Boekbespreking – Willem Smouter Vgl. hierbij www.voederbak.nl “Lucht en leegte” is een bundeling van columns over de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV), van de hand van drie vertalers die er bij betrokken waren, een oud- en een nieuwtestamenticus, plus een neerlandicus. Hun namen zijn: Jaap van Dorp, Rieuwerd Buitenwerf en Clazien Verheul. Ik vind het geweldig boeiend ...

Verborgene die bij ons zijt

Dit dagboek dient nergens toe. En misschien is dat wel waarom ik het zo’n mooi dagboek vindt. Zoveel dagboeken hebben een doel: om in veertig dagen te groeien; om in dertig dagen de wereld te bekeren; in twintig dagen de Bijbel rond of wat ook. En voor doelgroepen dat is er ook, voor jongeren, ouderen, ...