Profielschets van het Koninkrijk

Profielschets van het Koninkrijk
In 1992 publiceerde ik bij Buijten & Schipperheijn een boekje (ISBN 90-6064-784-X) met overwegingen over de acht zaligsprekingen. Het is uitverkocht en nu online beschikbaar. Het begin van Jezus’ onderwijs op aarde is door Mattheüs weergegeven in de Bergrede, te vinden in Mattheüs 5-7. Het is die indringende rede, die de eeuwen door velen geïnspireerd ...

God liefde is onvoorwaardelijk

God liefde is onvoorwaardelijk
“Van oud naar nieuw” revisited Ik had vorig jaar gehoord dat er een boek van De Jong over uitverkiezing was verschenen en probeerde het op te zoeken in de winkel. Daar lag “Van oud naar nieuw. De ontwikkelingsgang van het Oude naar het Nieuwe Testament”, maar ik heb het laten staan omdat de titel op ...

Geneest de zieken – Ouweneel

Geneest de zieken - Ouweneel
n.a.v.  dr. Willem J. Ouweneel, “Geneest de zieken! Over de bijbelse leer van ziekte, genezing en bevrijding”, uitgeverij Medema 2003, ISBN 9789063534158, 430 pagina’s € 19,95. Gepubliceerd in ND van 10 oktober 2003 Getroffen door de wonderlijke genezingen die hij meemaakte bij “de profeet Joshua” in Nigeria, schreef dr. Willem Ouweneel “Geneest de zieken! Over de ...

Hoe vier je het Avondmaal?

Hoe vier je het Avondmaal?
Bezinning op de praktijk We vierden op een zondag het Avondmaal. In Ede nodigen we aan de eerste tafel eerst de asielzoekers uit, die vanwege de vertaalinstallatie bij elkaar zitten. Er waren er die dag zoveel, dat ze de halve avondmaalstafel vulden. Daarom sprak ik de inzettingswoorden ook in het Engels: “take this bread, it ...

Gods leiding in je leven

Gods leiding in je leven
Hoe leer je Gods wegen kennen? Het belangrijkste antwoord is natuurlijk: je moet je Bijbel leren kennen. God spreekt tot ons in zijn woord en daarmee geeft Hij leiding. Zijn wegen leren kennen, dat is nog wel iets meer dan dat je bij allerlei onderwerpen de juiste tekst weet te vinden. Het is dat je ...

Gelijk ook wij vergeven

Gelijk ook wij vergeven
In het volmaakte gebed leerde Jezus ons, te bidden: “Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren”. Uit dat gebed blijkt, dat Gods vergeving aan ons en onze vergeving aan elkaar iets met elkaar te maken hebben. Hoe ze met elkaar te maken hebben, dat is nog een ander verhaal. Maar ze hebben ...

De dans van de blinde bruid

De dans van de blinde bruid
“De dans van de blinde bruid” is een boek over schoonheid en verval, geschiedenis en toekomst van de kerk van Christus. De auteur, Henk van Wijk, zet in bij de doop die immers voor iedere christen de eerste ‘kennismaking’ met de kerk is geweest. Via de doop komt hij bij de kerk zelf, met haar ...

Drie maal “Job”

Job heeft er weer drie vrienden bij. Eind vorig jaar verschenen er drie boekjes over het intrigerende bijbelboek Job. Intrigerend, omdat het over de moeilijke vraag van het lijden gaat, maar dan niet als een tractaat maar als een verhaal over een mens van vlees en bloed. En ook met vrienden van vlees en bloed, ...

Calvijn vond het ook

Calvijn vond het ook
Laatst kwam ik er weer zo een tegen in de krant: een verwijzing naar Calvijn als bewijs dat een of andere nieuwigheid een positieve ontwikkeling is. Als ik me goed herinner ging het over het zingen van Opwekkings-liederen en dat Calvijn daar ook al een voorstander van was geweest. Vraag me niet hoe de redenering ...

De Schrift alleen (2)

Opbouw jrg 1999 nummer 14 pag. 264vv Voor het geloof zijn wij volkomen afhankelijk van wat God zelf ons openbaart in de Bijbel. Met recht en reden kunnen we dan ook zeggen, dat we als gelovigen leven bij de Schrift alleen. Maar we raken ermee in het slop als we in onzalige tegenstellingen leven.