Avondmaal bij griep

Avondmaal bij griep
We zijn met vakantie in Tsjechië (daarom begin ik met uitzicht op Praag!) en op een onbewaakt ogenblik lees ik over adviezen van de PKN voor hygiënische maatregelen in verband met de Mexicaanse griep. Het is mooi om daar hier in Tsjechië over te lezen, want hier is het dat Johannes Hus er voor op ...

Kredietcrisis een kans?

Kredietcrisis een kans?
Deze week is de bidstond voor gewas en arbeid, in een tijd die gestempeld wordt door de kredietcrisis – en over die combinatie zit ik na te denken. Op verzoek van Visie reageerde ik op de stelling: ‘De crisis biedt ons primair kansen om te gaan leven op een manier die past binnen de grenzen van ...

Bevrijdingspastoraat – dr. v.d. Kamp e.a.

Bevrijdingspastoraat - dr. v.d. Kamp e.a.
n.a.v.: dr. Peter van de Kamp, red., Bevrijdingspastoraat, Uitgeverij De Vuurbaak Barneveld, 2008, 96 pag., € 16,90. Bespreking verschijnt in ingekorte versie in Opbouw. In april 2008 werd in Kampen een congres gehouden over bevrijdingspastoraat onder de titel “Drijf de demonen uit!?”. Het besproken boek bundelt de bijdragen aan dat congres, met een nabeschouwing van ...

Calvijn! glossy onweerstaanbaar

Calvijn! glossy onweerstaanbaar
Totaal, onvoorwaardelijk, beperkt, onweerstaanbaar en volhardend – dat zijn de echte kenmerken van het protestantisme. In de maandag te verschijnen glossy Calvijn! dienen deze begrippen dan ook om enkele Nederlanders langs de calvinistische maatlat te leggen. Ik vind dat het een onweerstaanbaar blad geworden is. Vooral omdat het grotendeels door jonge mensen geschreven is, die ...

De charismatische vernieuwing in Wapenveld

De charismatische vernieuwing in Wapenveld
Ooit bedacht het blad Wapenveld de term ‘de evangelikaalslag van het gereformeerde leven’. Men zag de invloed van het evangelische gedachtengoed en de evangelische spiritualiteit oprukken binnen de kerken van Gereformeerd belijden. Die ontwikkeling werd door de redactie niet al te positief gewaardeerd. Nu, ruim tien jaar later, komt het blad daarop terug en op ...

Geleerd en gelovig

Geleerd en gelovig
Vandaag zat ik in het panel van Deze Week, waarbij Andries Knevel ons ondervroeg over geloof en wetenschap, naar aanleiding van ‘Geleerd en gelovig – 22 wetenschappers over hun leven, werk en God’, onder redactie van dr. Cees Dekker. Er is veel waardering voor dit boek en zeg maar voor de coming out van 22 ...

Huwelijkscatechese

Huwelijkscatechese
Dit materiaal voor huwelijkscatechese stond oorspronkelijk op de EO-site voor predikanten. Het dateert uit mijn tijd in Ede maar ik gebruik het nog steeds. In de Nederlands Gereformeerde Kerk Ede wordt twee keer per jaar een huwelijkscatechese aangeboden, die vijf avonden duurt. Hieronder volgt een overzicht van de inhoud daarvan, met een deel van het ...

Verslagen vijanden

Verslagen vijanden
Dit is een heruitgave van een boekje over occulte machten, van de hand van Corrie ten Boom. Ds. Van Goch en dr. Paul hebben het samen opnieuw uitgebracht omdat het onderwerp demonie en bevrijding in onze tijd op een nieuwe manier ook weer van belang is. Het boekje is beknopt en sober dat vind ik ...

De heilige Geest in de moeiten van het leven

De heilige Geest in de moeiten van het leven
Over persoonlijke en gemeentelijke vernieuwing Willem Smouter, Apeldoorn. in Bulletin voor Charismatische Theologie, nr 61 (1-2008) Ik begin deze bespiegelingen met een bekentenis. Twee jaar geleden las ik het boek “Vrij gereformeerd” van dr. Jan Veenhof. Het is een forse bundeling artikelen van zijn hand over twee onderwerpen: theologische beschouwingen rondom de Vrijmaking van 1944 ...

Brood, vergeving en verlossing

Brood, vergeving en verlossing
nav Gerrit Glas, “Zo meedeinen op de golven van de tijd is treurig”, ND 5 april 2008 Volgens de Here Jezus heeft ieder mens ten diepste drie dingen nodig. Ieder mens is een schepsel dat brood nodig heeft, een zondaar die vergeving nodig heeft en een gevangene die bevrijding nodig heeft. Vandaar dat de Heiland ...