Bevrijdingspastoraat – dr. v.d. Kamp e.a.

Bevrijdingspastoraat - dr. v.d. Kamp e.a.
n.a.v.: dr. Peter van de Kamp, red., Bevrijdingspastoraat, Uitgeverij De Vuurbaak Barneveld, 2008, 96 pag., € 16,90. Bespreking verschijnt in ingekorte versie in Opbouw. In april 2008 werd in Kampen een congres gehouden over bevrijdingspastoraat onder de titel “Drijf de demonen uit!?”. Het besproken boek bundelt de bijdragen aan dat congres, met een nabeschouwing van ...

Calvijn! glossy onweerstaanbaar

Calvijn! glossy onweerstaanbaar
Totaal, onvoorwaardelijk, beperkt, onweerstaanbaar en volhardend – dat zijn de echte kenmerken van het protestantisme. In de maandag te verschijnen glossy Calvijn! dienen deze begrippen dan ook om enkele Nederlanders langs de calvinistische maatlat te leggen. Ik vind dat het een onweerstaanbaar blad geworden is. Vooral omdat het grotendeels door jonge mensen geschreven is, die ...

Verslagen vijanden

Verslagen vijanden
Dit is een heruitgave van een boekje over occulte machten, van de hand van Corrie ten Boom. Ds. Van Goch en dr. Paul hebben het samen opnieuw uitgebracht omdat het onderwerp demonie en bevrijding in onze tijd op een nieuwe manier ook weer van belang is. Het boekje is beknopt en sober dat vind ik ...

Om de oude wereldzee

Om de oude wereldzee
Abraham Kuyper publiceerde precies 100 jaar geleden zijn 2-delig reisjournaal ‘Om de oude wereldzee‘, een verslag van zijn reis om de Middellandse zee, langs de historische en hedendaagse strijdtonelen en handelsroutes die daar gelegen zijn. In deel 1 van het boek bereist hij de route Odessa – Roemenië – Istanbul – Klein-Azië – Syrië – ...

Herstelwerk: De Bode – mei 2007

Recensie door Henk P. Medema Dit boek is een pareltje, vooral in de helderheid van de Bijbeluitleg die met name in hoofdstuk 1-7 en soms ook verderop het betoog kenmerkt. Smouters behandeling van de christologie en de pneumatologie (de leer van Christus en van de Geest) in de hoofdstukken 8 en volgende vereist aanmerkelijk meer ...

Herstelwerk: De Oogst – april 2007

De afgelopen jaren is binnen de Gereformeerde Gezindte een hernieuwde belangstelling ontstaan voor de Persoon, het werk en de gaven van de Heilige Geest. We kunnen hierbij denken aan het werk van de Stichting New Wine Nederland, waarvan een Nederlands Gereformeerde predikant voorzitter is, of aan de conferenties van de St. Opwekking en Soul Survivors, ...

Herstelwerk: Theologia Reformata – april 2007

Willem Smouter, Herstelwerk. De Geest werkt van schepping tot voleinding, Boekencentrum, Zoetermeer 2006, 152 p., € 12,90 (ISBN 90 239 2142 9). Dit boek is een interessante en originele bijdrage in de discussie over de betekenis van de charismata. De auteur werkt een heldere these consequent uit. Zijn stelling luidt: ‘Wat onze God bedoelde bij ...

Vrijgemaakte vreemdelingen

Vrijgemaakte vreemdelingen
Dit is geen echte recensie maar meer een aankondiging, want het betreft een boek waaraan ik zelf meegewerkt heb. De bundel is zojuist verschenen onder redactie van dr. Mees te Velde en dr. Hans Werkman en heeft als ondertitel: “Visies uit de vroege jaren van het gereformeerd-vrijgemaakte leven (1944-1960) op kerk, staat, maatschappij, cultuur, gezin”. ...

Leven in het late licht

Leven in het late licht
A.L.S. is een akelige ziekte waar geen kruid tegen gewassen is: het is een spier- en zenuwaandoening die leidt tot het progressief uitvallen van de spieren. Vanaf het moment dat de ziekte bekend wordt is de gemiddelde levensverwachting niet veel meer dan drie jaar. Anja de Sonnaville is een vrouw die achttien jaar als docent ...

Herstelwerk: Uitdaging – 2 februari 2007

In het boek Herstelwerk wil ds. Willem Smouter een bijdrage leveren aan het ‘broodnodige gesprek’ tussen gereformeerde en evangelische christenen over de gaven van de Heilige Geest.