Dat koninkrijk van U

Dr. André Troost, predikant te Heusden maar vooral bekend als dichter van dagboeken en kerkliederen, schreef een boek over de vragen die hij gaandeweg gekregen heeft over het verhaal van Jezus Messias. Wat hem het zwaarste weegt is: hoe kan Jezus de Messias en de Zoon van God zijn als hij zich zó duidelijk vergiste ...

Leren van de martelaren

Leren van de martelaren
De wereld van de christelijke martelaren in de vroege kerk staat ver van ons af. Dr. Henk Bakker schreef er een stevige studie over met de bedoeling om er toch voor onze tijd iets van te leren. “Radicaal christendom in de tweede eeuw en nu” is dan ook de ondertitel van zijn boek. Als u ...

Lucht en leegte

Lucht en leegte
Boekbespreking – Willem Smouter Vgl. hierbij www.voederbak.nl “Lucht en leegte” is een bundeling van columns over de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV), van de hand van drie vertalers die er bij betrokken waren, een oud- en een nieuwtestamenticus, plus een neerlandicus. Hun namen zijn: Jaap van Dorp, Rieuwerd Buitenwerf en Clazien Verheul. Ik vind het geweldig boeiend ...

Verborgene die bij ons zijt

Dit dagboek dient nergens toe. En misschien is dat wel waarom ik het zo’n mooi dagboek vindt. Zoveel dagboeken hebben een doel: om in veertig dagen te groeien; om in dertig dagen de wereld te bekeren; in twintig dagen de Bijbel rond of wat ook. En voor doelgroepen dat is er ook, voor jongeren, ouderen, ...

God liefde is onvoorwaardelijk

God liefde is onvoorwaardelijk
“Van oud naar nieuw” revisited Ik had vorig jaar gehoord dat er een boek van De Jong over uitverkiezing was verschenen en probeerde het op te zoeken in de winkel. Daar lag “Van oud naar nieuw. De ontwikkelingsgang van het Oude naar het Nieuwe Testament”, maar ik heb het laten staan omdat de titel op ...

Geneest de zieken – Ouweneel

Geneest de zieken - Ouweneel
n.a.v.  dr. Willem J. Ouweneel, “Geneest de zieken! Over de bijbelse leer van ziekte, genezing en bevrijding”, uitgeverij Medema 2003, ISBN 9789063534158, 430 pagina’s € 19,95. Gepubliceerd in ND van 10 oktober 2003 Getroffen door de wonderlijke genezingen die hij meemaakte bij “de profeet Joshua” in Nigeria, schreef dr. Willem Ouweneel “Geneest de zieken! Over de ...

De dans van de blinde bruid

De dans van de blinde bruid
“De dans van de blinde bruid” is een boek over schoonheid en verval, geschiedenis en toekomst van de kerk van Christus. De auteur, Henk van Wijk, zet in bij de doop die immers voor iedere christen de eerste ‘kennismaking’ met de kerk is geweest. Via de doop komt hij bij de kerk zelf, met haar ...

Drie maal “Job”

Job heeft er weer drie vrienden bij. Eind vorig jaar verschenen er drie boekjes over het intrigerende bijbelboek Job. Intrigerend, omdat het over de moeilijke vraag van het lijden gaat, maar dan niet als een tractaat maar als een verhaal over een mens van vlees en bloed. En ook met vrienden van vlees en bloed, ...

Eigentijds auteursrecht

Eigentijds auteursrecht
Onlangs verscheen bij Kok in Kampen het boek “Als een Vis in het Web”, christelijk handboek voor Internet. Het werd geschreven door Ruud Paap, die zijn sporen verdiende in computer-boeken, en door NCRV’s Renger Kas. Het is, laat ik zeggen, een wonderlijk boek. Eerst over dat Internet. Wat zullen we er nog over zeggen? Zelfs ...

De geloofwaardigheid van de Bijbel

In: Opbouw, nav Bert Loonstra, De geloofwaardigheid van de Bijbel, Zoetermeer 1994, isbn 9023909585 In het boek “De geloofwaardigheid van de bijbel” snijdt dr. B. Loonstra op een open manier aan wat voor problemen we tegenkomen bij het lezen van de bijbel. De manier waarop deze Chr. Geref. predikant van Hoogeveen dit aanpakt heeft heftige ...