De kern van het evangelie op ’t spel

VrijheidVoor de vakantie lazen we over de Farizeeën en ik beloofde daarop terug te komen. Dat zit nog in ’t vat, maar vandaag verbreden en verdiepen we het wat. Met een tekst van Paulus die net zo fel is als Jezus tegen de Farizeeën was. Komt ook omdat Paulus het eigenlijk wel in zich had om zelf een Farizeeër te zijn.