De wapenrusting Gods

Vanaf februari 1995 hield ik een serie preken over Efeze 6: 10-20, over de wapenrustig Gods. De echte ontdekking voor mij is geweest, dat het in dit gedeelte niet gaat over “de geestelijke wapenrusting” maar over de wapenen van God.

Daarmee werd het helemaal gehaald uit de sfeer van hoe ik, geestelijk gezien, mezelf bewapen en ging het veeleer over de vraag welke wapenen God voor mij gereed heeft.

Als ik geestelijk stuk zit, dan helpt het weinig om mij ervan te overtuigen dat ik me geestelijk bewapenen moet. Maar je kunt me zéér helpen door me op Gods wapenrusting te wijzen.

De serie is nu als één geheel te downloaden