Geloof: vanwaar?

pomphulHet is een intrigerende geschiedenis hoe het christelijk geloof ons boven de Rijn destijds wist te bereiken. Wat mij vooral boeide is hoe de unieke boodschap van Jezus steeds verschillend vorm kreeg in steeds wisselende cultuur. Hoe leg je aan Noormannen uit dat de Koning een knecht wilde zijn? Wat moeten serene Ierse monniken in de ruige werkelijkheid van Friezen en Germanen?

Tijdens mijn studieverlof had ik gelegenheid me daar nog eens in te verdiepen. De drie boeken van wijlen ds Henk Vreekamp hielpen me op weg. We gingen trouwens ook kijken op de plek waar het Evangelie in Europa arriveerde, in Filippi – maar dat verhaal volgt later.

Voor nu: kijk mee in de herinneringen aan de oude goden, lees de oudste Nederlandse tekst met de doopbelofte waar Wodan en Donar en Saxon nog in voorkwamen – en sta er bij stil dat we zijn aangenomen als Gods kinderen en erfgenamen.