Gods leiding in je leven

Hoe leer je Gods wegen kennen? Het belangrijkste antwoord is natuurlijk: je moet je Bijbel leren kennen. God spreekt tot ons in zijn woord en daarmee geeft Hij leiding. Zijn wegen leren kennen, dat is nog wel iets meer dan dat je bij allerlei onderwerpen de juiste tekst weet te vinden. Het is dat je vertrouwd raakt met zijn stem.  Jezus zegt wanneer Hij het over zichzelf als de Goede Herder heeft: “de schapen volgen hem, omdat zij zijn stem kennen” (Johannes 10: 4). En dat is belangrijk. Je hebt gewoon niet voor alles een bijbeltekst, maar je kunt wel de klank van Gods stem gaan herkennen. De stijl van God, die hecht aan liefde en aan recht.

Bijgaande studies zijn geschikt om vier keer een gespreksgroep over dit onderwerp te houden. Niet alles wordt voorgekauwd: je kunt er zelf mee aan de slag.