Herstelwerk: De Oogst – april 2007

De afgelopen jaren is binnen de Gereformeerde Gezindte een hernieuwde belangstelling ontstaan voor de Persoon, het werk en de gaven van de Heilige Geest. We kunnen hierbij denken aan het werk van de Stichting New Wine Nederland, waarvan een Nederlands Gereformeerde predikant voorzitter is, of aan de conferenties van de St. Opwekking en Soul Survivors, die door steeds meer mensen uit de Gereformeerde Gezindte worden bezocht. Ook het aantal publicaties over de Heilige Geest uit deze kring is de laatste jaren toegenomen. Een van de nieuwste boeken is dat van ds. Willem Smouter, Nederlands Gereformeerd predikant te Apeldoorn. Hij begint zijn boek met: ‘Ik ben van mijzelf niet zo spiritueel. En bovendien ben ik goed gereformeerd. Dus als je die twee samen neemt, kun je nagaan dat ik er nooit aan gedacht heb dat ik eens een boek zou schrijven over de gaven van de Geest….’

Nu, dat is er toch van gekomen en het is een boeiend resultaat geworden. Wat opvalt in vergelijking met andere boeken over dit onderwerp is dat Smouter geen onderscheid wil maken tussen natuurlijke en bovennatuurlijke gaven. Iedere gave is, volgens hem, scheppingsgave door God al in de schepping gelegd. In het paradijs had de mens alle gaven om de schepping te beheren, inclusief de gave van genezing. Als de Heilige Geest nu gaven geeft, is dat een herstelwerk (dus niet bovennatuurlijk als wel herstelde natuur).

Daardoor zijn gaven een voorschot op de komst van het Koninkrijk. Smouter werkt dit in zijn boek verder uit, onder andere aan de hand van de gave van het spreken in tongen en die van genezing. Een gevolg van deze visie is dat hij ‘bovennatuurlijke’ genezingen, zoals we dat binnen de alternatieve geneeswijzen vinden, niet meteen helemaal naar het rijk van de satan wil verwijzen, hoewel hij zeker de gevaren van alternatieve geneeswijzen onderkent. In zijn opvatting valt evenveel aan te merken op de reguliere geneeskunde. Verder benadrukt Smouter dat Jezus Zijn tekenen en wonderen deed als waarachtig mens, vervuld met de Heilige Geest en niet als God. Daarin mogen we Hem navolgen en van Hem leren, wanneer wij gaven gebruiken. De gaven zullen dan ook pas verdwijnen bij de wederkomst van Jezus, als de wereld tot haar voleinding komt. Hoewel ik het niet in alles met de auteur eens ben, vond ik het heel boeiend om te lezen en heeft hij mij zeker aan het denken gezet.

P.A. Siebesma