Met Jan en alleman aan tafel

‘Avondmaalsgemeenschap maak je niet, die is er in Christus’, is de stellige overtuiging van ds. Willem Smouter, NGK-predikant te Apeldoorn. Hij legt dat uit in het avondmaalsformulier dat hij in zijn thuisgemeente en elders gebruikt: het avondmaal is dat Jezus eet met tollenaars en zondaars. En met hoeveel mensen we ook zijn, en hoe verschillend we ook zijn: er is maar één lichaam. Want samen delen we het brood.

Vandaag verschenen interview met mij, door Heleen Sytsma-van Loo. OnderWeg Jaargang 2 nr 9, 30 april 2016

‘In de gereformeerde traditie geloven we dat brood en wijn veel meer zijn dan een plaatje bij een praatje. Ze staan voor waarachtige gemeenschap met Christus: zijn lichaam en bloed voor ons, een geestelijke werkelijkheid. In Christus zijn wij vervolgens ook werkelijk met elkaar verbonden. In het verleden heb ik allerlei gesprekken meegemaakt over het al dan niet komen tot gezamenlijke avondmaalsviering, en op een gegeven moment kwam ik tot het inzicht dat de Bijbel daar andersom over redeneert: “Omdat het één brood is zijn wij, hoewel met velen, één lichaam” (1 Korintiërs 10:17). Gemeenschap maak je dus niet, maar die is er. Dat heeft veel voor me betekend. Je gelooft eerst in die eenheid, en daarna pas zie je haar.
Ik ben nadat ik dat was gaan begrijpen radicaal anders gaan preken. Waar ik eerst de Bijbel uitlegde door afwijkende opvattingen te weerleggen en vervolgens de mijns inziens juiste weg te wijzen, spreek ik nu veel respectvoller over anderen die ook tot het lichaam van Christus behoren. Er is uiteindelijk maar één brood. Daarom moeten we toch eens goed met elkaar gaan praten over hoe we vanuit dat ene lichaam dat we al vormen gezamenlijk verder kunnen.’