Je moet eigenwijs zijn

Deze week werd ik getroffen door het bericht over een meisje met de naam Veerle, die haar rug recht hield tegenover de druk die er van school op haar werd uitgeoefend. Deze christelijke leerlinge op het rooms-katholieke Jeroen Bosch College in Hertogenbosch liet weten niet mee te willen doen met een les ‘glaasje draaien’ en is nu op zoek naar een andere school. Indrukwekkend vond ik vooral de afscheidsbrief die ze schreef aan haar medeleerlingen, en waarin ze reageert op de houding van haar rector.

Ik heb best enig begrip voor die rector, maar dat meisje dat een lijn trok wegens haar geloof en daarbij bleef, dat heeft mijn sympathie. Merkwaardige gedachte: als je vroeger je kinderen gedwee en meegaand opvoedde, mocht je goede hoop hebben dat ze wel gelovig bleven, net als hun omgeving. Als je nu je kinderen als christen wilt opvoeden, kun je ze beter aanleren om stik-eigenwijs te zijn…