Katholiciteit is geloofsartikel 1

katholiekHet is sympathiek dat Marinus de Jong en dr Barend Kamphuis de katholiciteit van de kerk ter sprake brengen bij een actueel onderwerp, namelijk de discussie over de vrouw in het ambt (Nederlands Dagblad 3 oktober 2013). Je moet het wiel niet zelf willen uitvinden en open staan voor wat andere kerken er van vinden. Dat omvat inderdaad ook het gegeven dat vele kerken in de wereld vrouwen als ambtsdrager niet zien zitten.

Maar ik vind dat er iets fout gaat als je het brengt alsof eenheid en katholiciteit van de kerk geschaad worden wanneer de GKV in dit opzicht meegaan met de minderheid van de kerk in plaats van met de meerderheid. De eenheid en katholiciteit van de kerk is een geloofsartikel en geen beleidsmaatregel. Het gaat over het zijn van de kerk en niet over het zo zijn.
Juist in deze discussie is het belangrijk te benadrukken dat de kerk er niet mee staat of valt, maar dat het een poging is om het aloude woord in de huidige cultuur zo goed mogelijk door te geven. Dat betekent enerzijds dat we er niet al te huiverig voor hoeven te zijn en anderzijds dat we een eventueel nieuw standpunt niet met missionaire ijver aan de hele kerk hoeven op te leggen. In die delen van de kerk wereldwijd waar het een absurde gedachte zou zijn dat vrouwen leiding of onderricht geven, daar moet men het vooral niet doen. In die delen van de kerk waar het niet toelaten van vrouwen de indruk van discriminatie wekt, daar doe je er wijs aan om het beleid aan te passen. Doe je dat niet, dan werk je niet in de lijn van Paulus of van Calvijn – die discrimineerden binnen hun context niet.
Hoe dat in de GKV ligt, dat is aan hen ter beoordeling. De eenheid en katholiciteit van de kerk staat er niet mee op het spel, noch linksom noch rechtsom.

One comment on “Katholiciteit is geloofsartikel

  1. Jaco okt 8,2013 08:16

    Ik denk dat de GKV eerst maar eens eerlijk verantwoording moet afleggen over de overgang naar de zgn. nieuwe hermeneutiek alvorens allerlei voorstellen te doen die gebaseerd zijn op deze hermeneutiek. Dan kun je het oneigenlijke gedraai over katholiciteit achterwege laten en kunnen de degenen die niet overtuigd zijn van de nieuwe hermeneutiek hun conclusies trekken. Nu probeert men via allerlei kunstgrepen zoveel mogelijk zieltjes binnen boord te houden. Dat voelt niet lekker.

Comments are closed.