Leven in het late licht

Anja de Sonnaville: Leven in het late lichtA.L.S. is een akelige ziekte waar geen kruid tegen gewassen is: het is een spier- en zenuwaandoening die leidt tot het progressief uitvallen van de spieren. Vanaf het moment dat de ziekte bekend wordt is de gemiddelde levensverwachting niet veel meer dan drie jaar.

Anja de Sonnaville is een vrouw die achttien jaar als docent verpleegkunde en supervisor werkte aan de Christelijke Hogeschool Ede. Ze was intensief betrokken bij een heel nieuwe doordenking van het curriculum vanuit het geloof in Jezus Christus.

Anja heeft die akelige ziekte en soms heeft die ziekte haar, nu al ruim vier jaar. Haar leven is drastisch ingeperkt door de voortschrijdende ziekte maar met veel wilskracht spreekt en schrijft ze nog. Zojuist verscheen een bundel van haar gedichten: “Leven in het late licht”, bij uitgeverij Filippus, en ik wil die bundel graag aanbevelen. Ik ben bevooroordeeld want ik houd van deze zuster, kende haar verdriet en zocht met haar en haar man de weg naar God. Toch denk ik dat de gedichten ook verstaanbaar zijn voor wie haar niet persoonlijk kennen. Het mooie eraan vind ik dat ze haar angst en hoop in heel verschillende toonsoorten verwoordt. Verdrietig, opstandig, met vast vertrouwen en met aangevochten vertrouwen, zoekend en ook alsof het antwoord al gevonden is. Zoals het leven zelf, dus. Maar ook met humor en relativering:

Nergens besef ik sterker dat ik de planeet verlaat
dan in de schreeuwerige drukte
van een winkelstraat.

Het bijgaande gedicht is gebaseerd op de woorden die Paulus door de Geest vernam, dat hem in Jeruzalem gevangenschap en vervolging wachtte. Het gedicht is echt stof tot nadenken: wat heeft ons lijden te maken met het lijden van onze Verlosser?

HEER EN KNECHT

Jezus heeft het zelf gezegd:
Als de Heer lijdt, lijdt zijn knecht.
Hij leed voor ons. Wij namen Hem
gevangen in Jeruzalem.

Paulus gaf van liefde blijk,
leed ter wille van Zijn rijk:
Hij werd — zei hem een stille Stem —
gebonden in Jeruzalem.

Klein bij die geschiedenis
gaf ik Hem mijn brood en vis.
Hij brak mij en Hij sprak met klem:
‘Jouw ziekte: jouw Jeruzalem.’

Profeten hebben het voorzegd:
de Heer neemt als Hij komt zijn knecht
mee naar het eeuwig feest bij Hem
in ’t glanzend nieuw Jeruzalem.

Handelingen 20: 22-24

n.a.v. Anja Maria de Sonnaville, Leven in het late licht. Heerenveen 2007. 64 pagina’s, € 10,90