Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming

Op kerkenpad tijdens mijn studieverlof gingen we vandaag naar de Rooms-katholieke kerk waar we elke zondagochtend langs komen, namelijk de Mariakerk aan de Stationsstraat. Als wij na onze eigen morgendienst langs die kerk rijden, zijn we altijd een beetje jaloers: je ziet mensen van allerlei kleur en cultuur napraten en elkaar ontmoeten. Kijk, we beseffen hoe rijk wij als Tabernakelkerk zijn met de vele jonge mensen, gezinnen met kinderen en zo meer. Dat hebben ze bij Maria niet. Maar zij hebben weer veel betere aansluiting bij christenen van heel andere culturen die je bij ons nooit zult zien. Dat zal onder meer zijn vanwege de vaste wereldwijde liturgie van de katholieken. Hoe dan ook, we wilden graag eens achter deze deuren kijken en deze gemeenschap proeven.

Dus gisteravond zoeken op internet hoe laat en hoe en zo meer. Dat valt tegen: er is nauwelijks een website en wat er is, is onvindbaar op Google. Met wat omwegen vinden we de officiële pagina van de Mariakerk. Voor protestantse ogen is de informatie een vreemde selectie: ik kan niet zien hoe laat ze kerk hebben, wel dat het kerkgebouw voortdurend onderhoud vraagt… Maar á la, ergens anders lees ik dat ze om 11 uur beginnen en wij zijn present.

We treffen het: het is vandaag het Hoogfeest van de heilige Drievuldigheid en ter gelegenheid daarvan is er een koor uit West-Friesland, dat liederen speelt met een Afrikaanse achtergrond. Om precies te zijn: het zijn de aloude liturgische liederen op Afrikaanse tekst en wijs. Ik weet meteen weer wat kracht en zwakte van koorzang zijn: het klinkt allemaal prachtig, en tegelijk wordt de gemeente volkomen monddood gemaakt. Er is een goede Bijbelse boodschap over de waarheid en wijsheid die in Jezus zijn. Wie de prediker is weet ik niet; niemand stelde hem voor en op de website is het niet te lezen. Vanuit protestants perspectief kun je allerlei aanmerkingen maken. Maar ik vind mooi, dat mensen (ook wie niet heel slim of heel gelovig zijn) met duidelijke rituelen kunnen meedoen, om het geloof uit te drukken dat ze misschien niet zo precies onder woorden kunnen brengen. En – inderdaad – ik zie veel meer bezoekers van andere cultuur en vind het zó mooi dat ze hier onderdak hebben.