Naar Mitzpe Ramon en keteldal

Willem is toch geen doodslager (doordenkertje)De tocht van vandaag is een enorm contrast: van het stedelijke gebied van Tel Aviv naar het hart van de woestijn in Mitzpe Ramon. We vertrekken om half negen (dat is een uitslaapdag) en reizen stijl naar het zuiden. Eerst passeren we de Filistijnse steden Ashdod, Ahkelon en Gath. Dan brengen we een bezoek aan de tel van Berseba. Bekend van de uitdrukking “van Dan tot Berseba” — de twee uitersten van de bewoonde wereld die we beiden gezien hebben. Maar ook van de ongewenste offerplaatsen, waar de HEER gediend werd alsof hij één van de goden is. Er werd een altaar met vier hoornen gevonden dat duidelijk aan gruzels geslagen was. Wat doet denken aan de reformatie door Joas en Hizkia.

Joas heeft veel goeds gedaan maar geen eind gemaakt aan die offerdienst (misschien omdat zijn moeder uit Berseba kwam?). Hizkia deed dat wel (1 Koningen 18:4); de koning van Assyrië snapte dat niet zo goed en meende dat Hizkia steun van de HEER wel kon vergeten, gezien de verwoesting die hij aangericht had…

Maar Berseba gaat verder terug: we lazen over de ruzies om waterbronnen, waar Abraham op deze plaats al in verwikkeld was (Genesis 21: 22-39) en begrepen hoe belangrijk water nog altijd is.

We reisden verder naar een heel andere plek: Sde Boker, dat is de kibbutz waar David Ben Gurion — vader des vaderlands van het moderne Israël — woonde en werkte. We zagen de kleine man naast De Gaulle en andere groten, en bewonderden zijn werkkamer en zo meer.

Een ammoniet gevonden (niet menemen!)Onze finish voor vandaag is Mitzpe Ramon (uitkijkpost over het Ramon Keteldal). Ja, hoe moet je dat keteldal beschrijven? Een wonderlijk stuk natuur, dat lijkt op een ketel of vijzel: een enorme kom met steenwoestijn erin, door erosie ontstaan en omringd door enorme bergen met maar één gat erin waardoor het water eruit kan stromen. Met vier jeeps (om precies te zijn: Landrover Defender) trekken we er uren lang door heen over ijzingwekkende hoogten. We bewonderen de plantjes die in de woestijn kunnen groeien en de woonplaatsen die mensen er wisten te maken: restanten van een huis van 4000 voor Christus, en een Nabateeën-herberg uit het jaar nul. Intensieve uitleg daarbij krijgen we van onze gidsen voor een middag, Peter en Elishewa Bugel.

Met wel voorziene dis en avondsluiting eindigen we deze dag, vol van indrukken.