Niet uit de wereld, wel tegen de duivel

BelijdeniscatechisantenDertien jonge mensen van binnen en buiten de gemeente deden vandaag belijdenis. Eén volwassene en één kind werden gedoopt. Dat was al met al een dienst om heel dankbaar voor te zijn. We stonden stil bij het gebed waarin Jezus vooruitkijkt naar zijn lijden en naar de glorie die daarna komt. Het hogepriesterlijk gebed