Werken op New Wine

Voordat de vakantie begint, mogen we eerst nog een week doorbrengen in Biddinghuizen op de Zomerconferentie van New Wine. We hebben regen en we hebben zon, maar vooral veel goeds aan ontmoeting en onderwijs.
Zelf geef ik drie workshops. Over een poosje kun je desgewenst die opnames op CD bestellen. Maar voorlopig tref je hieronder service voor wie aanwezig waren: de handouts bij de verschillende lezingen.