Over de Gilboa naar Karmel en de kust

Even was ons bordje kwijt, maar gelukkig...Vandaag een reisdag naar Tel Aviv, halverwege op weg naar de woestijn. Eerst voert de reis ons naar Jizreël; we kiezen er een bijzondere route voor, namelijk over de top van het Gilboa gebergte. Er moet echter een horde genomen worden: het naambord van onze reis zit in een andere bus en Yaacov dirigeert die andere bus naar ons toe in de buurt van Bet Sean, waar hij trots met de trofee komt aanzetten. Op de Gilboa staan we stil bij het klaaglied van David over Saul, dat onze gids — helaas — uit het hoofd kent doordat het bij iedere militaire begrafenis gelezen wordt.

Jizreël is prachtig: de tel (puinheuvel) is nog nauwelijks uitgegraven, maar met onze rug tegen het vroegere paleis van Achab kijken we op de plek waar de wijngaard van Nabot lag. En ieder begrijpt waarom hij die voor geen goud wilde verkopen. Ook andere geschiedenissen zien we daar door de beschrijving van onze gids voor onze ogen zich afspelen, maar als je daar meer over wilt weten moet je maar met de volgende reis meegaan.

In het kerkje op de Muchraka: waar Elia op de Karmel wasWij blijven in de geschiedenis van Achab: op de Muchraka (plaats van Elia’s offer op de Karmel) horen we alles over het geding om de ware God, over de plaats van het ware altaar en de verhoring van het ware gebed. Op het balkon zien we de wolken uit de zee opkomen, waar Achab ooit een nat pak door haalde. Elia zelf raakte na deze gebeurtenis in een dip en begon de lange reis naar Horeb. De komende twee dagen hopen we hem een heel eind te volgen, maar pas op de volgende reis willen we doorsteken naar de berg Gods.

Wij trekken voorlopig eerst naar Caesarea aan de zee, waar zowel Petrus als Paulus veel geweest zijn. Als extraatje krijgen we een prachtig mozaïek met dierenfiguren te zien, gebaseerd op de catalogus van de dierentuin te Alexandrië. Maar de hoofdmoot is de grote stad van diverse vorsten. Na een optreden van Anneke in het lokale theater zien we de steen die Pontius Pilatus aan keizer Tiberius verbindt en we staan stil bij de dood van de hoogmoedige Herodes, waarover ik onlangs schreef in mijn dagelijkse bijbelcommentaar.

Het is tijd om naar de lenteheuvel Tel Aviv te gaan, waar ons het City-hotel wacht, vlak bij het strand.