Het gebed van St. Patrick

St. PatrickSt. Patrick (omstreeks 450) was de eerste bisschop van Ierland en daarmee is hij een van de voorlopers van Willibrord en Bonifatius, die hier het evangelie brachten. Mooi om eens iets te leren uit die Keltische wereld, waarin de nadruk, naast de rechtvaardiging door het geloof, ook lag op de kracht van God.

“The Breastplate” is het bekendste gebed dat aan de bisschop werd toegeschreven. Ik vertaalde het in het Nederlands en liet het onder meer (in beurtspraak) lezen in de dienst rondom 17 maart, de dag die aan Patrick is gewijd. Het kan helpen, je te realiseren dat de kerk niet met Calvijn begon.

Het borstschild

Vandaag sta ik op
door een machtige sterkte, Drie-enige God,
door het geloof in de Vader, de Zoon en de Geest,
door te belijden één God
die hemel en aarde gemaakt heeft.

Vandaag sta ik op
gesterkt door Christus’ geboorte en doop,
gesterkt door zijn kruis en zijn graf,
gesterkt door zijn opstanding en hemelvaart,
gesterkt door zijn wederkomst op de dag van het oordeel.

Vandaag sta ik op
gesterkt door de kracht van de cherubs,
gehoorzaam met de engelen,
dienend met de aartsengelen,
hopend op het loon bij de opstanding der doden,
biddend met de aartsvaders,
verwachtend met de profeten,
predikend met de apostelen,
gelovend met de martelaren,
onschuldig met de kinderen Gods,
rechtvaardig met ieder die Hem dient.

Vandaag sta ik op,
door de sterkte des hemels,
het licht van de zon,
de glans van de maan,
de pracht van het vuur,
de snelheid der bliksem,
het suizen van de wind,
de diepte der zee,
de vastheid der aarde,
zo sterk als een rots.

Vandaag sta ik op
door Gods sterkte die eeuwig mijn gids is:
Gods macht die mij steunt
Gods wijsheid die mij leidt,
Gods oog dat voor mij uit ziet,
Gods oor om mij te horen,
Gods woord om tot mij te spreken,
Gods hand om mij te beschermen,
Gods weg die voor mij open ligt,
Gods schild dat mij dekt,
Gods liefde die mij redt

van de listen des duivels,
van de verleidingen van het kwaad,
van ieder die mij verwenst,
ver weg en dichtbij, alleen en tussen de mensen.
Ik roep vandaag al deze krachten als muur
tussen mij en het kwaad,
tegen elke genadeloze macht
die mijn lichaam bedreigt en mijn ziel,
tegen betovering van valse profeten,
tegen de duistere wetten van het heidendom,
tegen de valse wetten van ketters,
tegen de listen van afgoderij,
tegen toverij, machten en binding,
tegen alles wat mijn lichaam verderft en mijn ziel.

Christus zal mijn schild zijn vandaag
tegen gif, tegen vuur, tegen verdrinking en onheil,
tot de dag van zijn heerlijke komst.

Christus is naast mij, Christus is voor mij,
Christus staat achter mij,
Christus is in mij, Christus is onder mij,
Christus troont boven mij,
Christus aan mijn rechterhand, Christus aan mijn linkerhand,
Christus als ik mij neerleg,
Christus als ik ga zitten,
Christus wanneer ik opsta.
Christus in het hart van ieder die aan mij denkt,
Christus in de mond van ieder die over mij spreekt,
Christus in het oog van elk die mij ziet,
Christus in het oor van elk die mij hoort.

Vandaag sta ik op
door een machtige sterkte, Drie-enige God,
door het geloof in de Vader, de Zoon en de Geest,
door te belijden één God
die hemel en aarde gemaakt heeft.