Profielschets van het Koninkrijk

In 1992 publiceerde ik bij Buijten & Schipperheijn een boekje (ISBN 90-6064-784-X) met overwegingen over de acht zaligsprekingen. Het is uitverkocht en nu online beschikbaar.

Profielschets van het Koninkrijk

Het begin van Jezus’ onderwijs op aarde is door Mattheüs weergegeven in de Bergrede, te vinden in Mattheüs 5-7. Het is die indringende rede, die de eeuwen door velen geïnspireerd heeft. Natuurlijk is men er ook vaak mee aan de haal gegaan, door er een ethisch hoogstaand verhaal van te maken, dat je ook lós van het evangelie kunt lezen. Terwijl de kern van de Bergrede nu juist is, dat Jezus de mensen leert om bij alle geboden voor het aangezicht van de Vader te staan. De regels die Hij geeft zijn de regels van het Koninkrijk der hemelen en dàt Koninkrijk wordt gepredikt.

In deze bundel bestuderen we de zaligsprekingen, die aan het begin van de Bergrede staan. Ze vormen een parel binnen het evangelie, kort en puntig geformuleerd en vol van de glans van Gods liefde.

Het meest heeft mij getroffen, dat de zaligsprekingen geen losse verzameling spreuken blijken te vormen, maar ze zijn Christus’ uitnodiging tot Gods Koninkrijk, waarin een duidelijke orde te zien is. Het heeft wel iets van een heilsorde: de weg naar Gods heil, het spoor van de Geest. Je ziet erin getekend hoe de kinderen van het Koninkrijk zijn. Niet als een barrière die je moet nemen om het Rijk binnen te komen, maar juist als de deur die Christus uitnodigend open houdt. Voor het leven van iedere christen bieden ze dan ook een geweldige hulp.

Ik hoop, dat deze verklaring de zaligsprekingen van Christus dichter bij ons mag brengen.

W. Smouter, Rijswijk (januari 1992).