Waar het morgen om gaat

Waar het morgen om gaat
Het gaat uiteindelijk om de vraag of de overheid het zwaard draagt, niet alleen om gerechtigheid te bevorderen maar ook „om te weren en uit te roeien alle afgoderij en valse godsdienst, om het rijk des antichrists te gronde te werpen.” zoals Art 36 NGB zei. Terecht hebben we dat in 1905 geschrapt. Principieel is ...