Tussen Pasen en Pinksteren

EerstelingenWe leven tussen Pasen en Pinksteren en dat is een belangrijke tijd: wat zou je missen als je Pasen helemaal gelooft: dat Christus is gestorven voor je zonden en opgestaan voor de eeuwigheid? Wat zou je missen als het geen Pinksteren was geworden? We laten ons bij die vraag helpen door het verhaal van de eerstelingen, zoals te lezen in Leviticus. De eersteling met Pasen: een schoof die puur Gods werk is. De eersteling met Pinksteren: broden die als dank omhoog geheven worden. Dat is ook Godddank, maar tegelijk is het ook wat wij ervan bakken. Zowel het een als het ander moeten we vasthouden.