Verborgene die bij ons zijt

Dit dagboek dient nergens toe. En misschien is dat wel waarom ik het zo’n mooi dagboek vindt. Zoveel dagboeken hebben een doel: om in veertig dagen te groeien; om in dertig dagen de wereld te bekeren; in twintig dagen de Bijbel rond of wat ook. En voor doelgroepen dat is er ook, voor jongeren, ouderen, yuppen of refo’s. Dat alles moet er wel zijn (ik heb er ook wel aan meegewerkt), maar ik vind het zo mooi om een dagboek in handen te hebben zonder bijbedoelingen. Gewoon om te peinzen bij een bijbeltekst en daarna te bidden.
“Verborgene die bij ons zijt” is de titel en Wim Dekker (die van de IZB) de redacteur. Hij vond zijn medewerkers in de breedte van de kerken en zo trof ik naast voor mij bekenden als prof. Gerard den Hertog en dr. Jos Douma ook auteurs uit Evangelisch-Lutherse, Rooms-katholieke, Nederlands Hervormde en PKN-hoek. Ze hebben samen een bevindelijk dagboek geschreven, waarin de thema’s Wandelen met God; Strijden met God; Wachten op God; Gemeenschap met God; Gehoorzaamheid aan God en Aanbidding van God door iedere auteur uitgewerkt worden, en samen gaan ze de hele Bijbel door.
Ik vond er veel mooie overwegingen in, maar werd bijzonder getroffen door die van dr. J.B.M. Wissink, die priester en professor is in Utrecht. Zoals week 42, onder het thema “Gemeenschap met God” gewijd aan de zaligsprekingen. Bij het woord “Zalig die treuren” lezen we: “Gemiddeld houden wij niet van droeve mensen. We zeggen heel correct dat droefenis mag, maar gaan een bedroefde wel uit de weg. (…) Het luchtte een weduwe eens echt op, toen ik haar zei dat ze blij mocht zijn met haar droefheid: tranen zijn er immers een teken van dat ze van haar man hield. Een van de risico’s van de liefde is dat je de kans loopt op tranen. Wie dat risico niet wenst te lopen, kiest voor een plastic leven”.
En de uitleg over zachtmoedigen begint met de zin “De combinatie van zachtheid en moed levert geduld op” en kan daarna niet meer stuk. Een paar pagina’s verder (pag. 302) leest u wat er mis is met gehoorzaamheid die in wezen een claim op God inhoudt en waarom uit werken der wet geen vlees voor Hem gerechtvaardigd wordt – en dat helpt u weer van een vooroordeel tegen Rooms-katholieken af.
Het boek is mooi uitgevoerd met de icoon van Roebljev over de Heilige Drievuldigheid op de omslag. Als u het voor de Kerst in huis hebt, kunt u volgend jaar een mooie nieuwe start maken. Maar als u niet goed tegen “exemplarische” schriftuitleg kunt, is het beter om ergens een losse afbeelding van die icoon te kopen.
Verborgene die bij ons zijt. Dagboek onder redactie van Wim Dekker, uitg. Boekencentrum, 377 pagina’s, € 22,50.