Verslagen vijanden

Dit is een heruitgave van een boekje over occulte machten, van de hand van Corrie ten Boom. Ds. Van Goch en dr. Paul hebben het samen opnieuw uitgebracht omdat het onderwerp demonie en bevrijding in onze tijd op een nieuwe manier ook weer van belang is.

Het boekje is beknopt en sober dat vind ik zo gek nog niet. Het is de combinatie waarbij de realiteit van de duivel en zijn macht zeer serieus genomen wordt, terwijl je tegelijk niet achter elke boom een demon gaat zien. Corrie ten Boom kwam in de jaren na de Tweede Wereldoorlog demonische belasting nogal eens tegen als gevolg van waarzeggerij. Dat hoorde bij die tijd. Dat komt nog wel voor, maar ik zie nog vaker dat jonge mensen bezig zijn om de geesten van doden op te roepen of zich inlaten met aperte duivelsymbolen. En dat is vragen om moeilijkheden.

Dit boekje kan helpen voor een nuchtere kijk, naar het woord van Petrus: “Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.” En tegelijk merkt ze op dat we geen reclame moeten maken voor de duivel door teveel over hem en zijn streken te praten.

Wat me opvalt in de verhalen van Corrie ten Boom is, dat ze wanneer iemand bevrijding nodig had, steeds ging praten met de plaatselijke predikanten, met wisselend succes. Toch is dat belangrijk, dat predikanten de bevrijding van boze machten niet overlaten aan enthousiaste enkelingen, maar zorg dragen voor verworteling in de gelovende gemeenschap.

En, zo voeg ik er nog aan toe: je moet nooit in je eentje in de slag gaan met boze machten (als dominee ook niet), maar met z’n tweeën gaan en tegelijkertijd voor je laten bidden door anderen. En als het maar even kan: onder het gezag en de zegen van je eigen gemeente.

Corrie ten Boom: Verslagen vijanden. Over occulte machten. Uitg. Boekencentrum, 64 pag., € 7,50.