Zuid-Sudan – het jongste land ter wereld

Vandaag is Zuid-Sudan zelfstandig geworden: een nieuw land in de rij van de volkeren. Het is natuurlijk feest en terecht: het christelijke (en animistische) zuiden van Sudan is vele, vele jaren geterroriseerd en geplunderd door de centrale regering – en daar kwamen nog eens de slachtoffers van de jarenlange burgeroorlog bij. Toen er vorige jaar onder internationale druk een referendum gehouden werd, stemde 98,83 procent voor een onafhankelijk Zuid-Sudan. Dus is het feest, maar tegelijk is het een puinhoop. Ik heb niet de gewoonte om hier goede doelen te promoten, maar in dit geval wil ik graag een boodschap van TEAR doorgeven, die me vandaag meer dan nodig lijkt. 

Op zaterdag 9 juli wordt Zuid-Soedan onafhankelijk. De bevolking is enthousiast. Tegelijkertijd dreigt zich een drama te voltrekken.
Meer dan 200.000 mensen zijn het land binnengestroomd. Ze zijn op de vlucht voor geweld in het noorden. Of ze keren terug na een verblijf in het buitenland. Maar het arme Zuid-Soedan kan deze mensenstroom helemaal niet aan. Geweld, droogte en overstromingen hebben ertoe geleid dat de huidige inwoners nauwelijks kunnen overleven.
Er is te weinig voedsel, drinkwater, sanitatie en onderdak. Naarmate meer vluchtelingen aankomen, neemt de paniek toe. Als er niet snel hulp komt, zullen er mensen sterven .
Deng (54) woont met vrouw en 5 kinderen in het dorpje Omdurman. Zij hebben zware jaren gehad. Bij roofovervallen op hun kudde verloren ze 40 dieren. Een oom kwam om, een nichtje werd ontvoerd en keerde nooit terug. Dankzij Tear heeft dit gezin schoon water en medische hulp.
Deng verwelkomt de vluchtelingen: “Zij zijn onze broeders en zusters. We willen graag dat ze terugkomen, maar ze krijgen direct met armoede te maken. Er is niet genoeg te eten en water om met hen te delen.”

Help de vluchtelingen

Tear en haar partners werken al meer dan 40 jaar in Soedan. Samen met onze zusterorganisatie Tearfund Engeland kunnen we snel hulp bieden in de gebieden waar dit het meest nodig is. Maar daardoor hebben we uw steun nodig.

  • Voor 35 euro geeft u één gezin dagelijks 40 liter veilig drinkwater
  • Voor 60 euro geeft u 11 families een kookset
  • Voor 115 euro geeft u een gezin een compleet noodpakket, met plastic matten, tentzeilen, jerrycans, bakstenen, dekens en kooksets.

Geef online of maak uw gift over op rekening 41400