Preken op Youtube

Preken op Youtube
De Tabernakelkerk waar ik aan verbonden ben, levert intussen ook een live stream in video van de kerkdiensten. Sinds kort stel ik op Youtube ook de preken die ik daar hield beschikbaar. Een knip dus uit de volledige diensten. Een proefje, om te zien of daar belangstelling voor is – zoals ik het vroeger ook ...

God zal zwijgen in zijn liefde

God zal zwijgen in zijn liefde
Een prachtige tekst in de adventstijd: “De HEER, je God, zal in je midden zijn, hij is de held die je bevrijdt. Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou, in zijn ​liefde​ zal hij zwijgen, in zijn vreugde zal hij over je jubelen.” Sefanja 3: 14-20 Beluister preek over Sefanja 3: 14-20

Gedenken en doorgeven — Psalm 78

Gedenken en doorgeven  —  Psalm 78
meditatie EO Groot Nieuws van Willem Smouter Het is vandaag de laatste zondag van het kerkelijk jaar. In steeds meer kerken is dat het moment om terug te kijken, om de mensen te herdenken die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn. Gedenken is iets heel moois. Dat je de ruimte neemt om iemand die ...

Preken verhuizen naar Tabernakelkerk

Preken verhuizen naar Tabernakelkerk
De Tabernakelkerk, waarvan ik predikant ben, heeft vanaf heden een nieuwe website: www.tabernakelkerk.nl Op die vernieuwde site wil ik voortaan mijn rubriek “Preken beluisteren” zetten en dat betekent dus enige verandering voor wie hier vaste gast is. in de kolom hiernaast zie je onder “Mijn recente preken” steeds verwijzingen naar wat ik op Tabernakelkerk heb ...

De kandelaar en het licht

De kandelaar en het licht
“Jullie zijn het licht in de wereld” zegt Jezus tegen zijn leerlingen. En een rij lichtjes samen is een kandelaar en die kandelaar is dan ook een bijbels symbool voor de gemeente. Maar wat hebben die twee met elkaar te maken: wat kan de kandelaar betekenen voor het licht en hoe komt het licht van ...

Tabernakel: hoop

Tabernakel: hoop
Het binnenste heiligdom is zoveel als de troonzaal: de Heer regeert. Het is een werkelijkheid die we geloven maar het is nog een verborgen werkelijkheid. Het mooiste van de tabernakel is natuurlijk de ark; deel van een symboliek die uitstraalt: hier is het paradijs. Het paradijs dat door cherubs afgesloten werd en nu zijn er ...

Tabernakel: aanbidding

Tabernakel: aanbidding
In de serie over de tabernakel bespreken we vandaag het reukofferaltaar. Dat het tegelijk een lofprijzingsdienst is, komt heel goed uit want juist dat is de betekenis van dit tweede altaar dat meer hoog dan breed is. Het gaat om lofprijs en aanbidding, om een geur van dankbaarheid. We bespreken dat reukwerk voor God niet ...

Tabernakel: gemeenschap

Tabernakel: gemeenschap
In de beeldtaal van de tabernakel kun je het heilige der heiligen beschouwen als de troonzaal; dan is het heilige de eetzaal. Er staat een tafel met brood en wijn, en wierook. De taal van zo’n tafel is: gemeenschap, verbondenheid. Het brood dat erop ligt heet toonbrood, letterlijk: brood van het aangezicht. Je moet echt ...

Tabernakel: uitstraling

Tabernakel: uitstraling
Het eerst nodige in het heiligdom is misschien wel de kandelaar: anders zie je helemaal niks, onder die dikke kleden. Voor Jezus is het een van de belangrijkste thema’s: jullie zijn het licht der wereld. En zo’n lichtje zet je niet onder een korenmaat maar op de standaard zodat iedereen er wat aan heeft. Het ...

Tabernakel: nieuw begin

Tabernakel: nieuw begin
Als je kwaad doet, maakt dat je niet alleen schuldig maar ook vies. Dat zijn twee verschillende dingen. Je hebt toch ook wel eens dat je echt wel om vergeving gebeden hebt en dan geeft God dat ook, maar je blijft een vies gevoel houden. Die realiteit is in de symboliek van de tabernakel uitgedrukt ...