“In uw handen beveel Ik mijn geest”

Serie over de zeven kruiswoorden – Lucas 23: 46 Goede Vrijdag – zo heet het vandaag. Wonderlijk eigenlijk. Want wat is er goed aan die vrijdag? Wat veel meer opvalt als je het leest is de slechtheid van de mensen. Een slechtheid waar ze allemaal bij betrokken zijn. Een slechtheid waar wij allemaal bij betrokken ...

“Het is volbracht”

Serie over de zeven kruiswoorden – Johannes 19:30 Jesaja is zoveel als de evangelist onder de profeten. Hij is het die van God zijn volk mag troosten. “Troost, troost mijn volk en roep hun toe het voorbij is met de lijdenstijd”. Dat woord klinkt overigens wanneer Gods volk al vele jaren achter de rug heeft ...

“Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?”

Serie over de zeven kruiswoorden – Mattheüs 27: 45v “En van het zesde uur af kwam er duisternis over het gehele land tot het negende uur. Omstreeks het negende uur riep Jezus met luider stem, zeggende: Eli, Eli, lama sabachtani? Dat is: Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?” Zo klinkt het kruiswoord ...

“Heden zult gij met Mij in het paradijs zijn”

Serie over de zeven kruiswoorden – Lucas 23: 43 “Hij werd onder de misdadigers gerekend, hoewel Hij geen zonden gedaan had”. Zo had ooit Jesaja het gezien in een profetie, eeuwen geleden in het lied van de lijdende Knecht des Heren. En zo gebeurde het ook echt op Golgotha. Hij werd onder de misdadigers gerekend, ...

Streef vooral naar profeteren

Streef vooral naar profeteren
Gods leiding in je leven — deel 3 ds. Willem Smouter, Ede, 05-10-2003. Tekst: Handelingen 21: 1-14 Broeders en zusters, jongens en meisjes, gemeente van de Heer, Gods leiding zoeken in je leven. Twee keer eerder hebben we daarbij stil gestaan en geleerd: het is heel kostbaar om iets te zien van hoe God je leven ...

Gedragen op Gods hart

Gedragen op Gods hart
Gods leiding in je leven — deel 2 ds. Willem Smouter, Ede, 28-09-2003. Tekst: 1 Samuël 23: 1-13 Broeders en zusters, jongens en meisjes, gemeente van de Here Jezus, Gods leiding in je leven. Daarover spraken we ook vorige week al. En de hoofdlijn van wat we daarover geleerd hebben, is: je moet niet te ...

Heer, U bent mijn leven

Heer, U bent mijn leven
Gods leiding in je leven – deel 1 ds. Willem Smouter, Ede, 21-09-2003. Lezen: Psalm 73: 21-28 Tekst: Deuteronomium 32: 11v Broeders en zusters, jongens en meisjes, gemeente van de Heer, Ja, Gods leiding in je leven, daar wil ik de komende weken over spreken. De reden daarvoor is dat ik de laatste paar maanden ...

Genesis 2: 1-3 De zevende dag

Genesis 2: 1-3 De zevende dag
Preken over de scheppingsdagen Wij waren met vakantie in Zeeland, toen ik een kind was. We gingen toen als gezin naar de kerk. Ja, en van onze eigen houtje – zal ik maar zeggen – had je daar niet. Dus we gingen dan hier en dan daar. Dat was altijd wel een beetje leuk en ...

Genesis 1: 20-23 De vijfde dag

Genesis 1: 20-23 De vijfde dag
Preken over de scheppingsdagen Vakantie. Ja, dat is voor veel mensen een gelegenheid om net even iets meer uit je doppen te kijken dan gewoon. Dan kom je toe aan de gebouwen en de musea. Jawel, maar het mooie weer nodigt dan ook uit om eens meer te genieten van de natuur, van alles wat ...

Kroonbede na 9/11

Kroonbede na 9/11
Een paar dagen na de aanslagen van 11 september stond ik op het rooster voor de Kroonbede – bidden voor de overheid. Ik ben zelf nooit in New York geweest. En toch begrijp ik, dat er kranten zijn die schrijven: wij zijn allen New Yorkers. Zo dicht komt het bij je. Het komt op je ...