Tabernakel: vergeving

Tabernakel: vergeving
Als je de tabernakel binnenwandelt, tenminste de voorhof, dan struikel je als het ware over het brandofferaltaar. Dat staat daar frontaal aan het begin van de hof en je kunt er niet om heen. Dat altaar is symbool van de vergeving van zonden en ja, dat is moeilijk. Dat is toch wel de grote hobbel: ...

Tabernakel: de toegang

Tabernakel: de toegang
Vandaag, op de startzondag van het nieuwe seizoen, maken we ook een start met een serie diensten over de tabernakel. Dat moest er eens van komen in de Tabernakelkerk… Maar het is ook een onderwerp dat me altijd weer boeit: het basisonderwijs in het evangelie, gegeven aan het begin van Gods verbond op de Sinaï. ...

Themapreek over Farizeeën

Themapreek over Farizeeën
“Wat heb jij toch met die Farizeeën?” – zo vroeg Annette me van de week aan tafel. En dat is een goede vraag. Het lijkt zowat de meest obscure groepering uit de Bijbel en in de kerk is er geen erger scheldwoord: Farizeeër! Maar toch waren het gelovigen met goede bedoelingen waarvan wij best veel ...

De kern van het evangelie op ’t spel

De kern van het evangelie op 't spel
Voor de vakantie lazen we over de Farizeeën en ik beloofde daarop terug te komen. Dat zit nog in ’t vat, maar vandaag verbreden en verdiepen we het wat. Met een tekst van Paulus die net zo fel is als Jezus tegen de Farizeeën was. Komt ook omdat Paulus het eigenlijk wel in zich had ...

Romeinen 5 op New Wine

Romeinen 5 op New Wine
De afgelopen week waren we op de New Wine-conferentie in Biddinghuizen, met als thema “Vrede van God”. Mooie conferentie, uiteraard veel regen gehad, en ook in moeten vallen voor een Engelse spreker die nog veel méér wateroverlast had maar dan thuis. Alles is relatief. Op zondagmorgen leidde ik de morgenbijeenkomst, die nog het meest op ...

Je ouders verlaten

Je ouders verlaten
Twintig jaar na je huwelijk nog bij je ouders wonen, dat is geen kleinigheid. Twintig jaar na je huwelijk nog bij je schoonouders wonen, dat is… ook geen kleinigheid. Toch is dat wat Jacob meemaakte in de schitterende geschiedenis van Genesis 31. Het is zo herkenbaar beschreven, dat het net echt is. Nou ja, het ...

De ware eredienst

De ware eredienst
“De collecte is vandaag bestemd voor de eredienst”. Dat is een mooie manier om te zeggen dat de collecte voor de kerk is bestemd. Maar waarom noemen we dat eredienst? En wanneer ben je echt naar de eredienst geweest? Een eredienst wil altijd zeggen dat het een offer is geweest. Misschien gaan we wel te ...

Het tweede gebod

Het tweede gebod
Geen beelden van God maken – dat is het tweede gebod en wel het meest opvallende voor die tijd. Naast het sabbatsgebod was het iets dat de mensen maar heel vreemd vonden aan de God van Israël. En toch is het belangrijk. We bespreken twee bijbelse voorbeelden: stop God niet in een doosjes (het gouden ...

Het eerste gebod

Het eerste gebod
Ooit had de Oostduitse leider Walter Ulbricht een onderhoud met de theoloog Karl Barth. “Weet u, meneer Barth”, zei Ulbricht, “ik denk wel eens bij mezelf dat wij communisten eigenlijk ook zoiets als uw tien geboden moesten hebben”. Waarop Barth geantwoord moet hebben: “inderdaad, en vooral het eerste”. Ik moet hier nog wel eens aan ...

Jezus uit eten bij de Farizeeën

Jezus uit eten bij de Farizeeën
Als inleiding op het Avondmaal zocht ik een tekst waar Jezus met mensen eet. Ik vond de tekst uit Lukas 11, waar Jezus te eten uitgenodigd is door een Farizeeër. Daar was ik niet blij mee. Want ik vond het eigenlijk geen mooi verhaal en ik vond Jezus er ook niet aardig in naar voren ...