Zalig Pinksteren

Zalig Pinksteren
Tijdens mijn verlof preek ik ’s zondags niet, ook niet elders. Dat voelt trouwens heel vreemd. Niet zozeer plezierig of vervelend maar vooral heel vreemd. Het zit er na al die jaren zó ingebouwd dat het vreemd voelt om het over te slaan. Hoe dan ook, ik heb twee uitzonderingen gemaakt en vandaag is één ...

Op kerkenpad bij Evangeliegemeente Ermelo

Op kerkenpad bij Evangeliegemeente Ermelo
In verband met een bezoek aan vrienden bracht het kerkenpad ons vanochtend bij de Evangeliegemeente Ermelo. Naar goed gebruik kijk ik tevoren op hun website en dat is er in dit geval een van het type “wij bouwen een nieuwe site” – en dat duurt zo te zien al even. Je kunt doorklikken naar hun ...

Op Kerkenpad bij de Vergadering

Op Kerkenpad bij de Vergadering
Ik beleef een bijzondere tijd want ik heb studieverlof (daarover later meer). Dat betekent onder meer dat ik ’s zondags niet in eigen gemeente voorga en ik heb me voorgenomen, die periode ook te gebruiken om de kerkelijke buren te bezoeken. Gisteravond me dus per internet georiënteerd. Het scheelt per gemeente nogal, welke informatie je ...

Leiding geven aan de kerk: het laatste taboe

Leiding geven aan de kerk: het laatste taboe
Vandaag geef ik op de Ontmoetingsdag van de Nederlands Gereformeerde Kerken twee workshops over leiding geven in de kerk. “Het laatste taboe” heb ik het genoemd, omdat er veel schroom en aarzeling omheen zit. Het resultaat daarvan is dat er aan de ene kant veel weerstand tegen leiding geven zit, terwijl er aan de andere ...

Avondmaal bij griep

Avondmaal bij griep
We zijn met vakantie in Tsjechië (daarom begin ik met uitzicht op Praag!) en op een onbewaakt ogenblik lees ik over adviezen van de PKN voor hygiënische maatregelen in verband met de Mexicaanse griep. Het is mooi om daar hier in Tsjechië over te lezen, want hier is het dat Johannes Hus er voor op ...

Huwelijkscatechese

Huwelijkscatechese
Dit materiaal voor huwelijkscatechese stond oorspronkelijk op de EO-site voor predikanten. Het dateert uit mijn tijd in Ede maar ik gebruik het nog steeds. In de Nederlands Gereformeerde Kerk Ede wordt twee keer per jaar een huwelijkscatechese aangeboden, die vijf avonden duurt. Hieronder volgt een overzicht van de inhoud daarvan, met een deel van het ...

De heilige Geest in de moeiten van het leven

De heilige Geest in de moeiten van het leven
Over persoonlijke en gemeentelijke vernieuwing Willem Smouter, Apeldoorn. in Bulletin voor Charismatische Theologie, nr 61 (1-2008) Ik begin deze bespiegelingen met een bekentenis. Twee jaar geleden las ik het boek “Vrij gereformeerd” van dr. Jan Veenhof. Het is een forse bundeling artikelen van zijn hand over twee onderwerpen: theologische beschouwingen rondom de Vrijmaking van 1944 ...

Brood, vergeving en verlossing

Brood, vergeving en verlossing
nav Gerrit Glas, “Zo meedeinen op de golven van de tijd is treurig”, ND 5 april 2008 Volgens de Here Jezus heeft ieder mens ten diepste drie dingen nodig. Ieder mens is een schepsel dat brood nodig heeft, een zondaar die vergeving nodig heeft en een gevangene die bevrijding nodig heeft. Vandaar dat de Heiland ...

Richtlijnen voor gebed om genezing

Richtlijnen voor gebed om genezing
Genezing op gebed trekt veel aandacht. In vrijwel elke gemeente zijn er wel mensen ‘naar Jan Zijlstra geweest’. Hij is de voorganger van de gemeente ‘De Levensstroom‘ in Leiderdorp en ook daarbuiten houdt hij door het hele land bijeenkomsten. Maar dat is niet het hele plaatje: ook binnen de protestantse kerken is er meer aandacht ...

De vrouw in de kerk

De vrouw in de kerk
Het blad “Ellips”, tijdschrift van de Evangelische Hogeschool, dat vandaag verscheen was een themanummer over de plaats van vrouwen in de kerk. Onderstaande bijdrage van mij maakte daar deel van uit. De Nederlands Gereformeerde Kerken hebben decennia lang vergaderd over de vrouw in het ambt. Ooit spraken we erover op onze Landelijke Vergadering. De stand ...