Richtlijnen voor gebed om genezing

Richtlijnen voor gebed om genezing
Genezing op gebed trekt veel aandacht. In vrijwel elke gemeente zijn er wel mensen ‘naar Jan Zijlstra geweest’. Hij is de voorganger van de gemeente ‘De Levensstroom‘ in Leiderdorp en ook daarbuiten houdt hij door het hele land bijeenkomsten. Maar dat is niet het hele plaatje: ook binnen de protestantse kerken is er meer aandacht ...

De vrouw in de kerk

De vrouw in de kerk
Het blad “Ellips”, tijdschrift van de Evangelische Hogeschool, dat vandaag verscheen was een themanummer over de plaats van vrouwen in de kerk. Onderstaande bijdrage van mij maakte daar deel van uit. De Nederlands Gereformeerde Kerken hebben decennia lang vergaderd over de vrouw in het ambt. Ooit spraken we erover op onze Landelijke Vergadering. De stand ...

Brochure conflicten in de kerk

Brochure conflicten in de kerk
van onze redactie kerk LEUSDEN – Heilige conflicten in de kerk bestaan niet. Er is maar één heilig conflict, en dat is dat tussen God en de duivel. ,,Zodra jij als mens denkt dat jouw persoonlijke conflict daarmee samenhangt, gaat het verkeerd.” Dat zegt de Nederlands-gereformeerde predikant Willem Smouter. ,,Conflicten die wij als mensen hebben ...

Het gebed van St. Patrick

Het gebed van St. Patrick
St. Patrick (omstreeks 450) was de eerste bisschop van Ierland en daarmee is hij een van de voorlopers van Willibrord en Bonifatius, die hier het evangelie brachten. Mooi om eens iets te leren uit die Keltische wereld, waarin de nadruk, naast de rechtvaardiging door het geloof, ook lag op de kracht van God. “The Breastplate” ...

Het heilige, de overgave en de gemeenschap

Het heilige, de overgave en de gemeenschap
Om buitenstaanders met het evangelie te bereiken, beginnen kerken vaak aan “laagdrempelige diensten”. Ik begrijp dat verlangen en heb er tegelijk vragen bij. Dat probeer ik hieronder te verwoorden in een aanzet tot bezinning. Het gaat in religie vooral om drie elementen: het heilige, de overgave en de gemeenschap. Wie op zoek is naar God, ...

Gereformeerd en charismatisch

Gereformeerd en charismatisch
Vandaag verschijnt een speciaal nummer van de bladen “De Reformatie” en “Opbouw” – een vrijgemaakt en een nederlands gereformeerd kerkelijk blad. Het is veertig jaar geleden dat “de Open Brief” verscheen die aanleiding werd tot de beuk tussen beide kerken. Nu geven ze in elk geval samen een herdenkings-nummer uit; de tijden veranderen en wij ...

Avondmaalsformulier

Avondmaalsformulier
Hieronder een versie van het Avondmaalsformulier die probeert om de klassieke elementen van nodiging en afhouding in de taal van vandaag te verwoorden. Vandaag staat in ons midden het Avondmaal aangericht, als teken en zegel van het nieuwe verbond. We lezen het oudste bericht daarover, wat Paulus schreef in zijn brief aan de Korintiërs.

Wat doet zo’n man eigenlijk?

Wat doet zo’n man eigenlijk?
Rapport over kerntaken van een predikant Dit artikel bespreekt een nota over “Profiel van de predikant” van de Nederlands Gereformeerde Kerken. Deze nota verscheen en verdween telkens op internet en daarom heb ik ‘m nu zelf in printversie beschikbaar gemaakt. Deze nota leent zich heel goed als aanzet voor een praktijkgesprek binnen de kerkenraad over ...

Hoe vier je het Avondmaal?

Hoe vier je het Avondmaal?
Bezinning op de praktijk We vierden op een zondag het Avondmaal. In Ede nodigen we aan de eerste tafel eerst de asielzoekers uit, die vanwege de vertaalinstallatie bij elkaar zitten. Er waren er die dag zoveel, dat ze de halve avondmaalstafel vulden. Daarom sprak ik de inzettingswoorden ook in het Engels: “take this bread, it ...

Calvijn vond het ook

Calvijn vond het ook
Laatst kwam ik er weer zo een tegen in de krant: een verwijzing naar Calvijn als bewijs dat een of andere nieuwigheid een positieve ontwikkeling is. Als ik me goed herinner ging het over het zingen van Opwekkings-liederen en dat Calvijn daar ook al een voorstander van was geweest. Vraag me niet hoe de redenering ...