De Schrift alleen (2)

Opbouw jrg 1999 nummer 14 pag. 264vv Voor het geloof zijn wij volkomen afhankelijk van wat God zelf ons openbaart in de Bijbel. Met recht en reden kunnen we dan ook zeggen, dat we als gelovigen leven bij de Schrift alleen. Maar we raken ermee in het slop als we in onzalige tegenstellingen leven.

De Schrift alleen (1)

Opbouw jrg 1999 nummer 13 pag. 244vv Ik wil hier kritisch nadenken over een regel, die je wel een hoofdlijn door onze Nederlands Gereformeerde traditie kunt noemen, namelijk de stelregel: “de Schrift alleen”.

Zeven stappen terug

Kerkbode van Nederlands Gereformeerde Kerken, 7 november 1997   Ik waardeer br. Johan Klein en de liederen die hij schrijft zeer. Vlak voordat ik dit artikel schreef, gaf ik de liturgie voor zondag door met weer een van zijn prachtige Schriftberijmingen. Maar ik voel me echt gedrongen om enig tegengas te bieden bij wat hij ...

Woord van God

Woord van God
Theologische Verkenningen – 12 oktober 1997 “God mag weer tegenwoordig” – zo typeerde Peter Bergwerf in het Nederlands Dagblad de hausse rondom godsdienst en geloof die er vorig jaar was rondom het boekenweek-thema “Mijn God”. Hij schreef dat in een verband, waaruit duidelijk bleek hoe grotesk dat eigenlijk is, dat in onze verwende wereld nota ...

Het gereformeerde leven bestaat niet meer

Het gereformeerde leven bestaat niet meer
In 1996 schreef ik deze serie van drie artikelen voor Opbouw. Dat blad heette offiicieel “tot opbouw van het gereformeerde leven”. Maar dat bestaat niet meer. Wat betekent dat? De artikelen bevatten bezinning op het evangelische, van vóórdat ik daar zelf kaas van gegeten had. Het gereformeerde leven – dat heeft iets te maken met ...

Wie diaken wil zijn, moet discipel worden

Wie diaken wil zijn, moet discipel worden
Hoe nodig de toerusting van diakenen is, kan ik met één simpel voorbeeld illustreren. In mijn eerste gemeente hadden we een eerlijke broeder. Daarmee zeg ik niks over mijn huidige gemeente en ook niet dat er in die eerste gemeente niet meer eerlijke broeders waren. Maar deze eerlijke broeder was gekozen als diaken. En na ...