Calvijn vond het ook

Calvijn vond het ook
Laatst kwam ik er weer zo een tegen in de krant: een verwijzing naar Calvijn als bewijs dat een of andere nieuwigheid een positieve ontwikkeling is. Als ik me goed herinner ging het over het zingen van Opwekkings-liederen en dat Calvijn daar ook al een voorstander van was geweest. Vraag me niet hoe de redenering ...

De Schrift alleen (2)

Opbouw jrg 1999 nummer 14 pag. 264vv Voor het geloof zijn wij volkomen afhankelijk van wat God zelf ons openbaart in de Bijbel. Met recht en reden kunnen we dan ook zeggen, dat we als gelovigen leven bij de Schrift alleen. Maar we raken ermee in het slop als we in onzalige tegenstellingen leven.

De Schrift alleen (1)

Opbouw jrg 1999 nummer 13 pag. 244vv Ik wil hier kritisch nadenken over een regel, die je wel een hoofdlijn door onze Nederlands Gereformeerde traditie kunt noemen, namelijk de stelregel: “de Schrift alleen”.

Leegstand van het Europese huis

Leegstand van het Europese huis
Uit vrijwel heel Europa is de boze geest van het communisme verdwenen. Het Europese huis staat leeg. Maar welke waarden en normen komen er voor in de plaats? Of komt de uitgedreven geest terug met zeven andere geesten en wordt het einde erger dan het begin? – Willem Smouter – Koers 2 februari 1990 Half ...

Zeven stappen terug

Kerkbode van Nederlands Gereformeerde Kerken, 7 november 1997   Ik waardeer br. Johan Klein en de liederen die hij schrijft zeer. Vlak voordat ik dit artikel schreef, gaf ik de liturgie voor zondag door met weer een van zijn prachtige Schriftberijmingen. Maar ik voel me echt gedrongen om enig tegengas te bieden bij wat hij ...

Woord van God

Woord van God
Theologische Verkenningen – 12 oktober 1997 “God mag weer tegenwoordig” – zo typeerde Peter Bergwerf in het Nederlands Dagblad de hausse rondom godsdienst en geloof die er vorig jaar was rondom het boekenweek-thema “Mijn God”. Hij schreef dat in een verband, waaruit duidelijk bleek hoe grotesk dat eigenlijk is, dat in onze verwende wereld nota ...

Eigentijds auteursrecht

Eigentijds auteursrecht
Onlangs verscheen bij Kok in Kampen het boek “Als een Vis in het Web”, christelijk handboek voor Internet. Het werd geschreven door Ruud Paap, die zijn sporen verdiende in computer-boeken, en door NCRV’s Renger Kas. Het is, laat ik zeggen, een wonderlijk boek. Eerst over dat Internet. Wat zullen we er nog over zeggen? Zelfs ...

Het gereformeerde leven bestaat niet meer

Het gereformeerde leven bestaat niet meer
In 1996 schreef ik deze serie van drie artikelen voor Opbouw. Dat blad heette offiicieel “tot opbouw van het gereformeerde leven”. Maar dat bestaat niet meer. Wat betekent dat? De artikelen bevatten bezinning op het evangelische, van vóórdat ik daar zelf kaas van gegeten had. Het gereformeerde leven – dat heeft iets te maken met ...

De geloofwaardigheid van de Bijbel

In: Opbouw, nav Bert Loonstra, De geloofwaardigheid van de Bijbel, Zoetermeer 1994, isbn 9023909585 In het boek “De geloofwaardigheid van de bijbel” snijdt dr. B. Loonstra op een open manier aan wat voor problemen we tegenkomen bij het lezen van de bijbel. De manier waarop deze Chr. Geref. predikant van Hoogeveen dit aanpakt heeft heftige ...

De wapenrusting Gods

De wapenrusting Gods
Vanaf februari 1995 hield ik een serie preken over Efeze 6: 10-20, over de wapenrustig Gods. De echte ontdekking voor mij is geweest, dat het in dit gedeelte niet gaat over “de geestelijke wapenrusting” maar over de wapenen van God. Daarmee werd het helemaal gehaald uit de sfeer van hoe ik, geestelijk gezien, mezelf bewapen ...