Zeker weten volgens Kuitert

Zeker weten volgens Kuitert
Wie na Kuitert’s vorige boek nog aarzelde welke kant de schrijver nu eigenlijk uit wil, kan meer duidelijkheid krijgen in zijn nieuwste boek: “Zeker weten. Voor wie geen grond meer onder de voeten voelt”. Die duidelijkheid betreft eerst de vraag wat Kuitert nu eigenlijk wil. Zijn vorige boek heette “Het algemeen betwijfeld christelijk geloof” en ...

De digitale stad

De digitale stad
In 1949 schreef de Argentijnse schrijver Jorge Luis Borges in zijn boek `El Aleph’ een verhaal over “De bibliotheek van Babylonië“. Dat is een gigantische bibliotheek. De talrijke boekenzalen zijn als een honingraat met elkaar verbonden en je kunt er eindeloos in dwalen. Saai zien de boeken er wel uit. Ze hebben allemaal dezelfde zwarte ...

Geloofsleer zonder inspiratie

Geloofsleer zonder inspiratie
Het nieuwste boek van dr. H.M. Kuitert, “Het algemeen betwijfeld christe­lijk geloof”, is een onmiskenbare bestseller geworden. Ik denk dat daar drie redenen voor zijn: in de eerste plaats de titel ofwel het onderwerp van het boek, in de tweede plaats de auteur en tenslotte de inhoud. Met de titel geeft Kuitert messcherp weer, hoe ...

Israel en de profetie

Israel en de profetie
Wie zou in deze tijden niet een bijzondere interesse hebben voor de dingen, die zich in het Midden Oosten afspelen? Een christen zal zich telkens afvragen, hoe hij ook in dit opzicht de krant naast de Bijbel kan lezen. Dat leidt onder meer tot de vraag, in hoeverre daar de profetieën uit het Oude Testament ...

Wie diaken wil zijn, moet discipel worden

Wie diaken wil zijn, moet discipel worden
Hoe nodig de toerusting van diakenen is, kan ik met één simpel voorbeeld illustreren. In mijn eerste gemeente hadden we een eerlijke broeder. Daarmee zeg ik niks over mijn huidige gemeente en ook niet dat er in die eerste gemeente niet meer eerlijke broeders waren. Maar deze eerlijke broeder was gekozen als diaken. En na ...