De contouren van een nieuwe kerk

Vandaag in het blad Onderweg een interview van Embert Messelink met ds Melle Oosterhuis en mijzelf over het herstel van een verbroken huwelijk (van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken).

Het wordt soms beschreven als een verloving, maar dat is wat anders. Na een verbroken relatie heb je het hard nodig om elkaar weer te vinden, maar je moet het voorzichtig doen.

‘Het probleem is niet of gemeenten zelfstandig verder kunnen gaan. Dat kan gewoon. Het probleem is eerder dat er heel veel kerken zijn die al zijn gefuseerd terwijl we dat nog niet goed geregeld hebben. De fusie van NGK en GKv is geen ontwikkeling die door een synode in werking is gezet. Dit is een ontwikkeling die volgt op wat er plaatselijk gebeurt. In allerlei plaatsen bestaat nu al een fusiekerk. Intussen moeten ze voor de kerkelijke afdrachten toch ergens in een bakje bijhouden wie bij de GKv hoort en wie bij de NGK.’

Beeld Jaco Klamer

Intussen is een aparte website verschenen over het proces naar eenheid: onderwegnaar1kerk.nl:

Op 11 november komen de Landelijke Vergadering van de NGK en de Generale Synode van de GKv bijeen in de Nieuwe Kerk in Kampen.
Centraal staat de vraag welke concrete stappen we als kerken kunnen zetten op weg naar kerkelijke eenheid. De synodes willen de kerkleden daarbij betrekken door te luisteren naar hun ideeën. Het wordt dus geen gewone synodevergadering. Er is ruimte voor interactie, voor luisteren, voor inspireren, voor ontmoeting, maar ook voor vieren en verootmoedigen. De dag zal worden afgesloten met een feestelijke dienst in de Nieuwe Kerk waarin het Avondmaal gevierd zal worden.