De kandelaar en het licht

De kandelaar“Jullie zijn het licht in de wereld” zegt Jezus tegen zijn leerlingen. En een rij lichtjes samen is een kandelaar en die kandelaar is dan ook een bijbels symbool voor de gemeente. Maar wat hebben die twee met elkaar te maken: wat kan de kandelaar betekenen voor het licht en hoe komt het licht van God op de kandelaar?