In het voetspoor van Elia – terugblik

Arthur du MoschWe zijn net voor Goede Vrijdag thuis gekomen van onze reis, allen gezond en wel. Het was een mooie tijd van het jaar, waarin nog veel van de bloeiende natuur te zien was. En het was een bijzondere reis, een thema-reis in de voetsporen van Elia. Ik heb veel met Elia, de profeet die in een rare tijd terug ging naar de basis van Gods beloften en van zijn verbond. Hij zette geloof in één God op de kaart op de Karmel, hij reisde naar Horeb, trok door het hartland van Israël en eindigde met een “omgekeerde intocht” naar de plaats waar Mozes werd opgenomen. Later mochten Mozes en Elia samen spreken met onze Heiland.

Die sporen hebben we dit keer getrokken, beginnend vanuit Berseba waar de profeet zijn reis door de woestijn naar Horeb startte. We gingen naar Egypte voor bezoek aan het St Catharinaklooster, naar Jordanië waar Elia vandaan kwam en eindigde en we hebben ook een dag Samaria gedaan – met aandacht voor de allerlaatste reis van de profeet. Iets dat me dit keer bij bleef: we zagen Nebo waar Mozes ooit afscheid nam en daarna de plaats van Elia’s hemelvaart – en waarachtig die twee liggen vlakbij elkaar en bij de plaats van Jezus’ doop. Mar Elyas "Er zal geen regen meer vallen, tenzij ik het zeg"Mozes en Elia waren samen getuige toen de stem klonk “dit is mijn zoon de geliefde, in hem vind ik vreugde’. En jawel, toen die woorden herhaald moesten worden met de opdracht “luister naar hem” er bij, toen waren Mozes en Elia opnieuw samen aanwezig, maar dan op de berg van de verheerlijking.

Enfin, een van de vele verbanden die je pas legt wanneer je er bent en wanneer je de situatie ziet. Onze reis in drie minuten: