Tabernakel: gemeenschap

Tafel der toonbrodenIn de beeldtaal van de tabernakel kun je het heilige der heiligen beschouwen als de troonzaal; dan is het heilige de eetzaal. Er staat een tafel met brood en wijn, en wierook. De taal van zo’n tafel is: gemeenschap, verbondenheid. Het brood dat erop ligt heet toonbrood, letterlijk: brood van het aangezicht. Je moet echt niet denken dat ’t om de primitieve gedachte zou gaan dat God honger heeft en een broodje krijgt. Nee, als bij een maaltijd kijk je elkaar in de ogen. Wij lazen erover aan de avondmaalstafel, daarom bestaat de preek uit drie stukjes.