Tabernakel: nieuw begin

WasbekkenAls je kwaad doet, maakt dat je niet alleen schuldig maar ook vies. Dat zijn twee verschillende dingen. Je hebt toch ook wel eens dat je echt wel om vergeving gebeden hebt en dan geeft God dat ook, maar je blijft een vies gevoel houden. Die realiteit is in de symboliek van de tabernakel uitgedrukt doordat er twéé voorwerpen staan op de weg naar het heiligdom: eerst het altaar, maar ook het wasbekken. Het is zó’n belangrijke realiteit dat het goed is om ons daar eens in te verdiepen.