Themanummer van Opbouw

Opbouw25 mei verschijnt het themanummer over de Geest, naar aanleiding van het boek ‘Herstelwerk’, De Geest werkt van schepping tot voleinding, geschreven door de Nederlands Gereformeerde predikant ds. Willem Smouter.

Met daarin o.a. :

  • Meditatie door ds. Gerrit Zwarts.
  • NGK predikanten reageren op onderdelen van het boek van ds. Smouter, gevolgd door een nabeschouwing van ds. Ad van der Dussen;
  • Een grootvader en een kleindochter in briefwisseling over het werk van de Geest;
  • Korte impressies van recent verschenen boeken over het werk van de Geest;
  • Verslag van een rondetafelgesprek over de thema’s uit ‘Herstelwerk

Het nummer is verkrijgbaar voor € 2,50 excl. porto bij adm.opbouw@ngk.nl. website: www.opbouwonline.nl