Zeven werken van barmhartigheid

Zeven werken van barmhartigheid in het Rijksmuseum

Kort na het jaar 1500 gaf het Heilige Geest Gasthuis in Alkmaar opdracht om de zeven werken van barmhartigheid te schilderen. Dat was niet alleen voor het mooi, maar ook omdat het hard nodig is om ons eraan te herinneren dat we voor elkaar verantwoordelijkheid dragen. Voor de armen, de zieken en voor wie verdwaald is in het leven.

Tijdens mijn studieverlof heb ik me laten verrijken door over dit werk van de Meester van Alkmaar (het is niet zeker wie het precies was) na te denken. Door er in detail naar te kijken, erover te lezen en natuurlijk door terug te gaan naar Jezus’ woorden waarop dit alles terug gaat. Op elk van de zeven panelen zie je Jezus staan tussen de mensen die gebrek hebben, en op het eerste kijkt Hij ons zelfs aan: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.” (Mattheüs 25:40).