Preken verhuizen naar Tabernakelkerk

Preken verhuizen naar Tabernakelkerk
De Tabernakelkerk, waarvan ik predikant ben, heeft vanaf heden een nieuwe website: www.tabernakelkerk.nl Op die vernieuwde site wil ik voortaan mijn rubriek “Preken beluisteren” zetten en dat betekent dus enige verandering voor wie hier vaste gast is. in de kolom hiernaast zie je onder “Mijn recente preken” steeds verwijzingen naar wat ik op Tabernakelkerk heb ...

Verslagen vijanden

Verslagen vijanden
Dit is een heruitgave van een boekje over occulte machten, van de hand van Corrie ten Boom. Ds. Van Goch en dr. Paul hebben het samen opnieuw uitgebracht omdat het onderwerp demonie en bevrijding in onze tijd op een nieuwe manier ook weer van belang is. Het boekje is beknopt en sober dat vind ik ...

Werken op New Wine

Werken op New Wine
Voordat de vakantie begint, mogen we eerst nog een week doorbrengen in Biddinghuizen op de Zomerconferentie van New Wine. We hebben regen en we hebben zon, maar vooral veel goeds aan ontmoeting en onderwijs. Zelf geef ik drie workshops. Over een poosje kun je desgewenst die opnames op CD bestellen. Maar voorlopig tref je hieronder ...

Zegen de Heer!

Zegen de Heer!
Psalm 134 is de bekendste Psalm over de zegen: “dat ’s Heren zegen op u daal'”. Toch verraste de inhoud me nog. In de NBV (= nieuwe vertaling) komt goed uit dat de hoofdzaak eigenlijk is dat de priesters God moeten zegenen. Voordat de pelgrims naar huis gaan, zeggen ze tegen de priesters: blijf je ...

Pinksteren 2008

Stel dat het na Hemelvaart afgelopen was geweest, wat hadden we dan gemist? Het is natuurlijk geen kleinigheid wat er toen al bereikt was. Op Goede Vrijdag zei Christus “Het is volbracht” – en wat wil je nog meer? Op Pasen bevestigde God dat door de opstanding. Op Hemelvaartsdag kwam Christus weer aan Gods rechterhand. ...

De heilige Geest in de moeiten van het leven

De heilige Geest in de moeiten van het leven
Over persoonlijke en gemeentelijke vernieuwing Willem Smouter, Apeldoorn. in Bulletin voor Charismatische Theologie, nr 61 (1-2008) Ik begin deze bespiegelingen met een bekentenis. Twee jaar geleden las ik het boek “Vrij gereformeerd” van dr. Jan Veenhof. Het is een forse bundeling artikelen van zijn hand over twee onderwerpen: theologische beschouwingen rondom de Vrijmaking van 1944 ...

Brood, vergeving en verlossing

Brood, vergeving en verlossing
nav Gerrit Glas, “Zo meedeinen op de golven van de tijd is treurig”, ND 5 april 2008 Volgens de Here Jezus heeft ieder mens ten diepste drie dingen nodig. Ieder mens is een schepsel dat brood nodig heeft, een zondaar die vergeving nodig heeft en een gevangene die bevrijding nodig heeft. Vandaar dat de Heiland ...

De kandelaar en het licht

De kandelaar en het licht
“Jullie zijn het licht in de wereld” zegt Jezus tegen zijn leerlingen. En een rij lichtjes samen is een kandelaar en die kandelaar is dan ook een bijbels symbool voor de gemeente. Maar wat hebben die twee met elkaar te maken: wat kan de kandelaar betekenen voor het licht en hoe komt het licht van ...

Richtlijnen voor gebed om genezing

Richtlijnen voor gebed om genezing
Genezing op gebed trekt veel aandacht. In vrijwel elke gemeente zijn er wel mensen ‘naar Jan Zijlstra geweest’. Hij is de voorganger van de gemeente ‘De Levensstroom‘ in Leiderdorp en ook daarbuiten houdt hij door het hele land bijeenkomsten. Maar dat is niet het hele plaatje: ook binnen de protestantse kerken is er meer aandacht ...

De vrouw in de kerk

De vrouw in de kerk
Het blad “Ellips”, tijdschrift van de Evangelische Hogeschool, dat vandaag verscheen was een themanummer over de plaats van vrouwen in de kerk. Onderstaande bijdrage van mij maakte daar deel van uit. De Nederlands Gereformeerde Kerken hebben decennia lang vergaderd over de vrouw in het ambt. Ooit spraken we erover op onze Landelijke Vergadering. De stand ...