Leven in het late licht

Leven in het late licht
A.L.S. is een akelige ziekte waar geen kruid tegen gewassen is: het is een spier- en zenuwaandoening die leidt tot het progressief uitvallen van de spieren. Vanaf het moment dat de ziekte bekend wordt is de gemiddelde levensverwachting niet veel meer dan drie jaar. Anja de Sonnaville is een vrouw die achttien jaar als docent ...

Herstelwerk: Uitdaging – 2 februari 2007

In het boek Herstelwerk wil ds. Willem Smouter een bijdrage leveren aan het ‘broodnodige gesprek’ tussen gereformeerde en evangelische christenen over de gaven van de Heilige Geest.

‘Kerk in beweging’ over Herstelwerk

'Kerk in beweging' over Herstelwerk
In Kerk in beweging heeft Koos van Noppen een gesprek met Willem Smouter, Nederlands Gereformeerd predikant te Apeldoorn, tevens EO-radiopresentator. Hij schreef een boek getiteld ‘ Herstelwerk’, over het werk van de Heilige Geest. De inhoud vat hij zelf samen: ‘Wat onze God bedoelde bij de schepping, wat hij herstelde in Jezus en zal voltooien ...

Het heilige, de overgave en de gemeenschap

Het heilige, de overgave en de gemeenschap
Om buitenstaanders met het evangelie te bereiken, beginnen kerken vaak aan “laagdrempelige diensten”. Ik begrijp dat verlangen en heb er tegelijk vragen bij. Dat probeer ik hieronder te verwoorden in een aanzet tot bezinning. Het gaat in religie vooral om drie elementen: het heilige, de overgave en de gemeenschap. Wie op zoek is naar God, ...

De Geestesgaven horen bij de mens

De werking van de Heilige Geest is een van dé onderwerpen in de kerk van vandaag. Ook dominee Willem Smouter kon het niet laten er een boek over te schrijven, omdat deze ,,gereformeerde jongen de kracht van de Geest heeft ontdekt”. Door Tjerk de Reus in CV-Koers van december 2006 ,,Als de Geest werkt en ...

Gaven als voorschot op de heerlijkheid

Gaven als voorschot op de heerlijkheid
Interview door ND-redacteur Reina Wiskerke Gereformeerd en/of charismatisch, daarover wordt druk gediscussieerd op symposia en in boeken en bladen. Op het kerkelijk erf van gereformeerden doet charismatisch gedachtegoed zijn intrede en dat roept vragen op. Er zijn twee boeken verschenen waarin de auteurs vanuit gereformeerd perspectief naar het charismatische denken willen kijken. Ze vertellen in ...

`Herstelwerk’ in aantocht

`Herstelwerk' in aantocht
Eind deze maand publiceert uitgeverij Boekencentrum mijn boek Herstelwerk, met als ondertitel: De Geest van schepping tot voleinding. Het boek is grotendeels vrucht van mijn studieverlof van een jaar geleden. Ik probeer de samenhang te verstaan in alles wat de heilige Geest aan ons doet: zijn werk, zijn vrucht en zijn gaven. Later hoop ik ...

Gereformeerd en charismatisch

Gereformeerd en charismatisch
Vandaag verschijnt een speciaal nummer van de bladen “De Reformatie” en “Opbouw” – een vrijgemaakt en een nederlands gereformeerd kerkelijk blad. Het is veertig jaar geleden dat “de Open Brief” verscheen die aanleiding werd tot de beuk tussen beide kerken. Nu geven ze in elk geval samen een herdenkings-nummer uit; de tijden veranderen en wij ...

Tijd van komen en van gaan

Het zijn hectische tijden voor ons. Morgen staat mijn 25-jarig ambtsjubileum voor de deur; zondag is het afscheid van Ede en op 5 november hoop ik in Apeldoorn te beginnen. Ik ben er niet aan toe om te beschrijven wat dat met ons doet, maar ik heb in elk geval al wel foto’s te kijk. ...

Foto’s uit Kakasd, Roemenië

From Bezoek aan Ka… In de zomervakantie waren we in Roemenië, samen met de familie Van ’t Hoog. Op een zondag zijn we naar Kakasd gereden, ook bekend als Valureni. Velen van onze gemeente kennen daar de weg. Op de valreep van ons vertrek uit Ede laat ik graag nog voor de liefhebbers de foto’s ...