Jezus uit eten bij de Farizeeën

Jezus uit eten bij de Farizeeën
Als inleiding op het Avondmaal zocht ik een tekst waar Jezus met mensen eet. Ik vond de tekst uit Lukas 11, waar Jezus te eten uitgenodigd is door een Farizeeër. Daar was ik niet blij mee. Want ik vond het eigenlijk geen mooi verhaal en ik vond Jezus er ook niet aardig in naar voren ...

Om de oude wereldzee

Om de oude wereldzee
Abraham Kuyper publiceerde precies 100 jaar geleden zijn 2-delig reisjournaal ‘Om de oude wereldzee‘, een verslag van zijn reis om de Middellandse zee, langs de historische en hedendaagse strijdtonelen en handelsroutes die daar gelegen zijn. In deel 1 van het boek bereist hij de route Odessa – Roemenië – Istanbul – Klein-Azië – Syrië – ...

De Geest van doop tot dopen

Vandaag de Pinksterdag en dus de geschiedenis van Handelingen 2. Dit keer leggen we de verbinding met Jezus’ doop in de Jordaan. De Geest kon pas op ons zijn omdat hij eerst op Jezus was, in de gedaante van een duif. Waarom een duif, en geen mus of raaf of wat ook? We horen over ...

Themanummer van Opbouw

Themanummer van Opbouw
25 mei verschijnt het themanummer over de Geest, naar aanleiding van het boek ‘Herstelwerk’, De Geest werkt van schepping tot voleinding, geschreven door de Nederlands Gereformeerde predikant ds. Willem Smouter. Met daarin o.a. : Meditatie door ds. Gerrit Zwarts. NGK predikanten reageren op onderdelen van het boek van ds. Smouter, gevolgd door een nabeschouwing van ...

Niet uit de wereld, wel tegen de duivel

Niet uit de wereld, wel tegen de duivel
Dertien jonge mensen van binnen en buiten de gemeente deden vandaag belijdenis. Eén volwassene en één kind werden gedoopt. Dat was al met al een dienst om heel dankbaar voor te zijn. We stonden stil bij het gebed waarin Jezus vooruitkijkt naar zijn lijden en naar de glorie die daarna komt. Het hogepriesterlijk gebed Beluister ...

Tussen Pasen en Pinksteren

Tussen Pasen en Pinksteren
We leven tussen Pasen en Pinksteren en dat is een belangrijke tijd: wat zou je missen als je Pasen helemaal gelooft: dat Christus is gestorven voor je zonden en opgestaan voor de eeuwigheid? Wat zou je missen als het geen Pinksteren was geworden? We laten ons bij die vraag helpen door het verhaal van de ...

Herstelwerk: De Bode – mei 2007

Recensie door Henk P. Medema Dit boek is een pareltje, vooral in de helderheid van de Bijbeluitleg die met name in hoofdstuk 1-7 en soms ook verderop het betoog kenmerkt. Smouters behandeling van de christologie en de pneumatologie (de leer van Christus en van de Geest) in de hoofdstukken 8 en volgende vereist aanmerkelijk meer ...

Preken als podcast

Preken als podcast
Dag beste gebruikers, De preken (en andere geluidsfiles) op deze site zijn ook te beluisteren als podcast: een soort abonnement waardoor je makkelijker de mp3-files kunt downloaden. Voor de goede orde: je hebt er een gratis programma voor nodig als iTunes of Juice of wat ook meer. Heb je dat gedaan, dan sleep je de ...

Herstelwerk: De Oogst – april 2007

De afgelopen jaren is binnen de Gereformeerde Gezindte een hernieuwde belangstelling ontstaan voor de Persoon, het werk en de gaven van de Heilige Geest. We kunnen hierbij denken aan het werk van de Stichting New Wine Nederland, waarvan een Nederlands Gereformeerde predikant voorzitter is, of aan de conferenties van de St. Opwekking en Soul Survivors, ...

Herstelwerk: Theologia Reformata – april 2007

Willem Smouter, Herstelwerk. De Geest werkt van schepping tot voleinding, Boekencentrum, Zoetermeer 2006, 152 p., € 12,90 (ISBN 90 239 2142 9). Dit boek is een interessante en originele bijdrage in de discussie over de betekenis van de charismata. De auteur werkt een heldere these consequent uit. Zijn stelling luidt: ‘Wat onze God bedoelde bij ...