Restyling

’t Wordt tijd om weer eens de site moderniseren. Daar ben ik mee bezig en daarom zal de site er de ene dag weer anders uit zien dan de andere. ’t Is nu allemaal nog een beetje Engels. Maar als-ie bevalt dan ga ik wel even in het Nederlands vertalen…

Micha en de Kroonbede

Vandaag ben ik in Den Haag voor de Kroonbede – dat is een samenkomst van gebed voorafgaand aan de opening van het nieuwe parlementair seizoen. Uitzending op Radio 5, zondag 17 september 2006, 17.02 uur. Onderstaand mijn bijdrage Wat moet je bidden voor een regering en parlement die op het punt staan om af te ...

Dat koninkrijk van U

Dr. André Troost, predikant te Heusden maar vooral bekend als dichter van dagboeken en kerkliederen, schreef een boek over de vragen die hij gaandeweg gekregen heeft over het verhaal van Jezus Messias. Wat hem het zwaarste weegt is: hoe kan Jezus de Messias en de Zoon van God zijn als hij zich zó duidelijk vergiste ...

Herstelwerk verrichten

Een van de grootste ontdekkingen van mijn leven is dat Jezus als waarachtig mens – niet maar een verklede God – werd vervuld met de Heilige Geest. Bij zijn geboorte was Hij al zoon van God, maar pas toen de Geest als een duif op Hem neerdaalde, werd Hij de Christus, de Gezalfde. Vandaag verscheen ...

Gips

Gips
Gisteren, woensdag, ben ik voorzien van gips om mijn pols en sindsdien draag ik een mitella. Geruchten als zou ik uiteindelijk toch zijn gaan sporten en daarbij een blessure opgelopen hebben, wil ik met kracht weerspreken. De werkelijkheid is dat ik dinsdagavond meende een versnapering uit een hoge kast te moeten pakken en dat ik, ...

Je moet eigenwijs zijn

Deze week werd ik getroffen door het bericht over een meisje met de naam Veerle, die haar rug recht hield tegenover de druk die er van school op haar werd uitgeoefend. Deze christelijke leerlinge op het rooms-katholieke Jeroen Bosch College in Hertogenbosch liet weten niet mee te willen doen met een les ‘glaasje draaien’ en ...

Avondmaalsformulier

Avondmaalsformulier
Hieronder een versie van het Avondmaalsformulier die probeert om de klassieke elementen van nodiging en afhouding in de taal van vandaag te verwoorden. Vandaag staat in ons midden het Avondmaal aangericht, als teken en zegel van het nieuwe verbond. We lezen het oudste bericht daarover, wat Paulus schreef in zijn brief aan de Korintiërs.

Kerkdienst onder een tent

Het is nu een week geleden dat het kerkgebouw van Christ Mission Ashram werd afgebroken door bulldozers die ruimte moesten maken voor een nieuwe weg. Hier rechts ziet u dat gebouw zoals we het van de afgelopen jaren kennen, met een evangelist ervoor. Vandaag hebben we in de kerk voor deze mensen gebeden. Bij thuiskomst ...

Website in aanbouw

Dag bezoekers. Aan deze website wordt renovatie gepleegd. Hij kan er de ene dag heel anders uit zien dan de andere dag en hij is niet af. Maar tijdens de verbouwing gaat de verkoop door en dus vindt u hier toch regelmatig onderwerpen die met mijn werk te maken hebben. En je kunt altijd laten ...

Wat doet zo’n man eigenlijk?

Wat doet zo’n man eigenlijk?
Rapport over kerntaken van een predikant Dit artikel bespreekt een nota over “Profiel van de predikant” van de Nederlands Gereformeerde Kerken. Deze nota verscheen en verdween telkens op internet en daarom heb ik ‘m nu zelf in printversie beschikbaar gemaakt. Deze nota leent zich heel goed als aanzet voor een praktijkgesprek binnen de kerkenraad over ...