Vrijgemaakte vreemdelingen

Vrijgemaakte vreemdelingen
Dit is geen echte recensie maar meer een aankondiging, want het betreft een boek waaraan ik zelf meegewerkt heb. De bundel is zojuist verschenen onder redactie van dr. Mees te Velde en dr. Hans Werkman en heeft als ondertitel: “Visies uit de vroege jaren van het gereformeerd-vrijgemaakte leven (1944-1960) op kerk, staat, maatschappij, cultuur, gezin”. ...

Het gebed van St. Patrick

Het gebed van St. Patrick
St. Patrick (omstreeks 450) was de eerste bisschop van Ierland en daarmee is hij een van de voorlopers van Willibrord en Bonifatius, die hier het evangelie brachten. Mooi om eens iets te leren uit die Keltische wereld, waarin de nadruk, naast de rechtvaardiging door het geloof, ook lag op de kracht van God. “The Breastplate” ...

Recensies over ‘Herstelwerk’

Recensies over 'Herstelwerk'
In december verscheen m’n boek Herstelwerk. De Geest werkt van schepping tot voleinding. Hoe gaat dat, je legt daarmee een ei en je wacht af of er anderen zijn die het uitbroeden. Daarom op deze plaats van tijd tot tijd een update over recensies die her en der verschenen zijn. Hieronder vindt u ze, van ...

Leven in het late licht

Leven in het late licht
A.L.S. is een akelige ziekte waar geen kruid tegen gewassen is: het is een spier- en zenuwaandoening die leidt tot het progressief uitvallen van de spieren. Vanaf het moment dat de ziekte bekend wordt is de gemiddelde levensverwachting niet veel meer dan drie jaar. Anja de Sonnaville is een vrouw die achttien jaar als docent ...

Herstelwerk: Uitdaging – 2 februari 2007

In het boek Herstelwerk wil ds. Willem Smouter een bijdrage leveren aan het ‘broodnodige gesprek’ tussen gereformeerde en evangelische christenen over de gaven van de Heilige Geest.

‘Kerk in beweging’ over Herstelwerk

'Kerk in beweging' over Herstelwerk
In Kerk in beweging heeft Koos van Noppen een gesprek met Willem Smouter, Nederlands Gereformeerd predikant te Apeldoorn, tevens EO-radiopresentator. Hij schreef een boek getiteld ‘ Herstelwerk’, over het werk van de Heilige Geest. De inhoud vat hij zelf samen: ‘Wat onze God bedoelde bij de schepping, wat hij herstelde in Jezus en zal voltooien ...

Het heilige, de overgave en de gemeenschap

Het heilige, de overgave en de gemeenschap
Om buitenstaanders met het evangelie te bereiken, beginnen kerken vaak aan “laagdrempelige diensten”. Ik begrijp dat verlangen en heb er tegelijk vragen bij. Dat probeer ik hieronder te verwoorden in een aanzet tot bezinning. Het gaat in religie vooral om drie elementen: het heilige, de overgave en de gemeenschap. Wie op zoek is naar God, ...

De Geestesgaven horen bij de mens

De werking van de Heilige Geest is een van dé onderwerpen in de kerk van vandaag. Ook dominee Willem Smouter kon het niet laten er een boek over te schrijven, omdat deze ,,gereformeerde jongen de kracht van de Geest heeft ontdekt”. Door Tjerk de Reus in CV-Koers van december 2006 ,,Als de Geest werkt en ...

Gaven als voorschot op de heerlijkheid

Gaven als voorschot op de heerlijkheid
Interview door ND-redacteur Reina Wiskerke Gereformeerd en/of charismatisch, daarover wordt druk gediscussieerd op symposia en in boeken en bladen. Op het kerkelijk erf van gereformeerden doet charismatisch gedachtegoed zijn intrede en dat roept vragen op. Er zijn twee boeken verschenen waarin de auteurs vanuit gereformeerd perspectief naar het charismatische denken willen kijken. Ze vertellen in ...

`Herstelwerk’ in aantocht

`Herstelwerk' in aantocht
Eind deze maand publiceert uitgeverij Boekencentrum mijn boek Herstelwerk, met als ondertitel: De Geest van schepping tot voleinding. Het boek is grotendeels vrucht van mijn studieverlof van een jaar geleden. Ik probeer de samenhang te verstaan in alles wat de heilige Geest aan ons doet: zijn werk, zijn vrucht en zijn gaven. Later hoop ik ...