Bouwen voor God of thuiskomen bij Hem

Bouwen voor God of thuiskomen bij Hem
Op 8 november 2019 droeg ik voorzitterschap van de Landelijke Vergadering Zeewolde over aan Frans Schippers. Bij de voorafgaande bidstond hield ik onderstaande meditatie. We lezen 2 Samuël 7: 1-16  — Gods toezegging over de voortzetting van Davids koningshuis Ik koos deze tekst omdat hij vandaag in het rooster van het Bijbelgenootschap staat, maar wat ...

Hoe weet ik of dit van God is?

Hoe weet ik of dit van God is?
Over Gods leiding in je leven – verschenen in GroeiMagazine van juni 2019 Lees dit artikel in IBB GroeiMagazine (pdf) “Ik ben de goede herder” zegt Jezus, en de schapen kennen zijn stem. Hij roept ze bij name want Hij kent ze allemaal. En de schapen volgen Hem omdat ze zijn stem kennen maar de ...

Als kinderen boeten voor de schuld van de ouders

Als kinderen boeten voor de schuld van de ouders
“Moeten kinderen boeten voor de schuld van de ouders? Deze zinsnede uit de Tien Geboden wil het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) herzien, vanwege aanhoudende kritiek.” (Ned Dagblad 28 mei 2019). Onderstaande reactie vandaag in ND. Ik kan me dat levendig voorstellen want het voelt buitengewoon oneerlijk als kinderen opdraaien voor wat hun ouders verkeerd deden. Wat ...

Ga fietsen met Komoot!

Ga fietsen met Komoot!
Met dit prachtige weer wil je niets liever dan erop uit – lopend of met de fiets. Het mooi weer inspireert me om even flink reclame te maken voor Komoot – een app voor fietsen of wandelen die minder bekend is maar die wat mij betreft een besliste aanrader is. Het primaire doel is simpel: ...

Preken op Youtube

Preken op Youtube
De Tabernakelkerk waar ik aan verbonden ben, levert intussen ook een live stream in video van de kerkdiensten. Sinds kort stel ik op Youtube ook de preken die ik daar hield beschikbaar. Een knip dus uit de volledige diensten. Een proefje, om te zien of daar belangstelling voor is – zoals ik het vroeger ook ...

Nashville en identiteit

Nashville en identiteit
Ik heb met instemming gelezen dat mensen uitlegden waarom ze de Nashvilleverklaring niet willen tekenen. Niet pastoraal genoeg, import van Amerikaanse culturewar etc. Allemaal waar. Maar de hoofdzaak vind ik deze, dat de verklaring stelt “WIJ ONTKENNEN dat het in overeenstemming met deze heilige bedoelingen is wanneer mensen zichzelf bewust willen zien en positioneren als ...

De liefde zal nooit vergaan

De liefde zal nooit vergaan
Schriftlezing: 1 Korintiërs 13 De liefde zal nooit vergaan. Als we vandaag herdenken wie er overleden zijn in het afgelopen jaar, dan wil ik dit woord, dit hoofdstuk graag centraal stellen. De liefde zal nooit vergaan. Ik weet wel dat dit hoofdstuk vaker gelezen wordt bij een bruiloft en daar past het uiteraard heel goed. ...

Vader en zoon Smouter over kerk, hoop en kruis

Vader en zoon Smouter over kerk, hoop en kruis
Dubbelinterview vader en zoon, door Felix de Fijter, verschenen in magazine Onderweg – themanummer over Hoop. In huize Smouter is altijd veel gediscussieerd. Over de grote dingen: politieke omwentelingen, oorlogen, aanslagen. En dat bleef, ook toen Karel uit huis ging. ‘De laatste keer, toen Trump verkozen werd, ben ik nota bene bij je langsgegaan’, zegt Karel. ...

God zal zwijgen in zijn liefde

God zal zwijgen in zijn liefde
Een prachtige tekst in de adventstijd: “De HEER, je God, zal in je midden zijn, hij is de held die je bevrijdt. Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou, in zijn ​liefde​ zal hij zwijgen, in zijn vreugde zal hij over je jubelen.” Sefanja 3: 14-20 Beluister preek over Sefanja 3: 14-20

Samen groeien en samen bouwen

Samen groeien en samen bouwen
Afgelopen zaterdag mocht ik de gezamenlijke vergadering van Vrijgemaakte en Nederlands Gereformeerde Kerken in Kampen voorzitten. Hieronder mijn openingswoord. Meer hierover op onderwegnaar1kerk.nl Hartelijk welkom, broeders en zusters van hetzelfde huis. Ik ben intens dankbaar dat we hier samen mogen zijn in deze eerste gezamenlijke vergadering van onze beide kerken. Vandaag zal er zeker tijd ...